warning: strpos(): Offset not contained in string in /home/iracunovodstvo/themes/iracunovodstvo/block-block-1.tpl.php on line 39.
Izobraževanje
Predavatelji:
Vesna Bartolj Maver

Aktualna problematika pri poslovanju društev in davčne pasti

Vas skrbi pravilnost delovanja vašega društva? Se pri vodenju ali računovodenju društev srečujete s problematiko dela s.p.-jev in posledicami odvisnega pogodbenega razmerja? Se sprašujete, kaj za vas pomeni uvedba davčnih blagajn in kaj narediti z vezano knjigo računov? Se še vedno sprašujete, kaj je pridobitna in kaj nepridobitna dejavnost? Ne veste, kaj smete in kaj ne smete izplačati članom? Če ste odgovorili vsaj na eno vprašanje pritrdilno, potem vam je ta seminar pisan na kožo.


Datum in lokacija:

Dobimo se v četrtek, 20. septembra 2018 ob 9.00 na Inštitutu za računovodstvo (Brezovica pri Ljubljani). Kako do nas, si oglejte tukaj.

Kotizacija:
129 EUR + DDV

 

Seminar je namenjen vsem zakonitim zastopnikom društev, računovodjem in ostalim osebam, ki se srečujete s poslovanjem društev, zvez, klubov, .... Praktična naravnanost tega seminarja bo vsem prihranila marsikatero skrb in razjasnila pojme, ki vam povzročajo največ preglavic.

Na seminarju se boste seznanili z vsemi aktualnostmi na področju računovodenja, obdavčitve in samega delovanja društva.  Poleg tega pa bomo na praktičnih primerih predstavili najbolj problematična področja, s katerimi se srečujete pri poslovanju društev. 

Tako boste spoznali:
 • spremenjen Slovenski računovodski standard za društva
 • problematiko Zakona »o uvedbi davčnih blagajn« 
 • problematiko dela preko s.p.-ja in posledice odvisnega pogodbenega razmerja
 • nadzor inšpektorjev za delo (urejenost personalnih map, potrebni pravilniki,…)
 • večno problematična področja pri društvih (pridobitna in nepridobitna dejavnost, odbitni delež pri DDV-ju, izplačila članom, potni stroški, članarine, prostovoljci…)
 • in še mnogo drugega.

Seminar bo razdeljen na šest sklopov, in sicer:

1. Pravna podlaga za delovanja društva
 • Zakon o društvih 
 • Prenovljeni SRS za društva
2. Zakon o davčnem potrjevanju računov 
 • Vpliv sprejetega zakona na poslovanje društev
 • Uporaba vezane knjige računov
 • Izjeme pri uvedbi »davčnih blagajn«
3. Delo preko s.p.-jev in odvisno delovno razmerje
 • Predstavitev problematike in nadzora davčnih organov
 • Predstavitev praktičnih primerov dela preko s.p.-ja , ki se lahko smatrajo kot odvisno delovne razmerje
 • Podjemne in avtorske pogodbe
 • Posledice nepravilnega poslovnega razmerja (davčni in stroškovni vidik)
4. Redno delovno razmerje
 • Aktivnosti inšpektorjev za delo
 • Urejenost personalne mape
 • Potrebni pravilniki v vezi delovnih razmerjih 
 • Vpliv uredbe GDPR na delovanje društva
5. Večno problematična področja pri društvih
 • Pridobitna in nepridobitna dejavnost
 • Sponzorstvo in donatorstvo
 • Odbitni delež pri davku na dodano vrednost
 • Potni nalogi
 • Izplačila članom in nečlanom
 • Prostovoljci 
6. Vprašanja in dileme

Seminar traja šest šolskih ur, od 9.00 do 14.15. Med predavanji sta dva odmora, prvi odmor traja pol ure, drugi je krajši in traja 15 minut. Med odmori slušateljem v avli pred predavalnico nudimo pogostitev.

Po zaključku seminarja slušatelji pridobijo potrdilo o udeležbi.

Upoštevamo odjave, prejete najkasneje tri delovne dni pred pričetkom izobraževanja, sicer zaračunamo celotno kotizacijo.

V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.

Dodatna pojasnila dobite na telefonski številki 01/360 20 08.

izpis_izobrazevanja - Seminar3