warning: strpos(): Offset not contained in string in /home/iracunovodstvo/themes/iracunovodstvo/block-block-1.tpl.php on line 39.
Izobraževanje
Predavatelji:
mag. Sabina Lamut

Ureditev zavarovanja za sočasne zaposlitve in samozaposlitve od 1.10.2017 dalje

Osebe, ki so zaposlene v drugi državi članici EU in je zanje določena uporaba zakonodaje RS, se na podlagi zaposlitve, sklenjene v drugi državi članici EU, zavarujejo s polnim delovnim časom oziroma do polnega delovnega časa. Za zavarovanje na podlagi zaposlitev in samozaposlitev so bile z novo sprejetim Pravilnikom določene  nove šifre zavarovalnih podlag 113, 114, 115, 119 in 120. Zavezanec za prijavo zavarovanja in plačilo prispevkov je sam zavarovanec. Vabljeni, da izveste podrobnosti!


Datum in lokacija:

Dobimo se v sredo, 24. januarja 2018 ob 9.00 na Inštitutu za računovodstvo (Brezovica pri Ljubljani). Kako do nas, si oglejte tukaj.

Kotizacija:
79 EUR + DDV

 

• fizičnim osebam ,ki opravljajo dejavnost v več državah EU,
• fizičnim osebam, ki so sočasno zaposleni v dveh ali več državah EU
• referentom za obračun plač, 
• kadrovskim delavcem, 
• računovodjem in knjigovodjem, 
• in vsem, ki bi radi pridobili znanja s področja poročanja določitve  zakonodaje države za plačevanje prispevkov 

Slušatelji bodo seznanjeni s pravnimi podlagami in z njihovo vsebino, ki je pomembna za  vse osebe, ki opravljajo delo ali dejavnost v dveh ali več državah članicah EU ob upoštevanju koordinacijskih pravil in sicer, da  so vključene v obvezno zavarovanje samo v eni državi članici, katere zakonodaja se po pravilih Uredbe 987/2009 tudi uporablja. Skozi različne primere bodo seznanjeni z uporabo pravilnih osnov zavarovanja

 

Zaradi doslednega izvajanja določb Uredbe (ES) št. 883/2004 ter  njene izvedbene uredbe (ES) št. 987/2009 bomo skozi primere obdelali sledečo vsebino:
1. Zakonodaja države, ki se uporablja v primerih zaposlitve ali samozaposlitve v dveh ali več državah EU 
2. Nove šifre zavarovalnih podlag 
3. Določitev ustrezne zakonodaje skozi praktične primere 
4. Pravna podlaga za vključitev v zavarovanje v RS 
5. Določitev zakonodaje države v primeru samozaposlitve v dveh ali več državah EU
6. Kako se določi zakonodaja, če gre za zaposlitev v eni državi in samozaposlitev v drugi državi EU  
7. Načini prijave delovnega časa – do polnega 
8. Kdo so zavezanci za prijavo in katera dokazila morajo priložiti, kdo je plačnik prispevkov ? 
9. Pregled plačevanja prispevkov, osnov in pravnih podlag 
10. Postopek  izdaje obrazca A1, za primere sočasnih zaposlitev  in predstavitev vprašalnikov za določitev centra osebnih interesov ter za določitev zakonodaje države EU

Delavnica traja tri šolske ure, od 9.00 do 11.30. Med predavanjem je en odmor, ki traja 15 minut. Med odmorom slušateljem v avli pred predavalnico nudimo pogostitev.

Udeleženci delavnice lahko predhodno pošljete svoja vprašanja in odgovore boste dobili na delavnici.

Po zaključku delavnice slušatelji pridobijo potrdilo o udeležbi.

Upoštevamo odjave, prejete najkasneje tri delovne dni pred pričetkom izobraževanja, sicer zaračunamo celotno kotizacijo. Vnaprej se zahvaljujemo za razumevanje.

V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.

Dodatna pojasnila dobite na telefonski številki 01/360 20 08.

izpis_izobrazevanja - Seminar3