warning: strpos(): Offset not contained in string in /home/iracunovodstvo/themes/iracunovodstvo/block-block-1.tpl.php on line 39.
Izobraževanje
Predavatelji:
Silva Koritnik Rakela

Računovodski vidiki kriptovalut (KRATEK SEMINAR) - IZVEDBA ZAGOTOVLJENA!

Poleg teoretičnega uvoda iz računovodskih standardov bomo pokrili računovodski ciklus z vidika različnih namenov uporabe kriptovalut  kot tudi izdajanje kriptožetonov (ICO). Teorijo bodo dopolnjevali zgledih knjiženj s povezavami na zakonodajo in računovodske standarde.


Datum in lokacija:

Dobimo se v torek, 27. februarja 2018 ob 14.00 na Inštitutu za računovodstvo (Brezovica pri Ljubljani). Kako do nas, si oglejte tukaj.

Kotizacija:
79 EUR + DDV

  • Računovodjem
  • Davčnim svetovalcem
  • Pravnim svetovalcem
  • Vlagateljem v kriptovalute
  • Izdajateljem kriptožetonov

Računovodenje kriptovalut in kriptožetonov ni urejeno niti v slovenskih rčaunovodskih standardih (SRS)  niti v mednarodnih standardih računovodskega poročanja (MSRP). Na seminarju boste izvedeli, med katera sredstva in obveznosti  jih uvrščamo ter katere prihodke in odhodke povezane s kriptovalutami in kriptožetoni  je treba pripoznati v računovodskih izkazih.

1.       Računovodski in davčni vidik kriptovalut in kriptožetonov:
Opredelitev gospodarskih kategorij – sredstvo, kapital, obveznosti
Opredelitev relevantnih računovodskih standardov
Določanje poštene vrednosti  - davčna obravnava
 
2.       Zgledi knjiženj:
Kriptovalute kot neopredmeteno sredstvo
Kriptovalute kot zaloge
Kriptožetoni kot odloženi prihodki
 
3.       Primer razkritij v (tujih) letnih poročilih

Kratek seminar traja tri šolske ure, od 14.00 do 16.30. Vmes je en odmor s pogostitvijo, ki traja 15 minut.

Upoštevamo odjave, prejete najkasneje tri dni pred pričetkom izobraževanja, sicer zaračunamo celotno kotizacijo. Vnaprej se zahvaljujemo za razumevanje.

V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.

Dodatna pojasnila dobite na telefonski številki 01/360 20 08.

izpis_izobrazevanja - Kratek seminar4