warning: strpos(): Offset not contained in string in /home/iracunovodstvo/themes/iracunovodstvo/block-block-1.tpl.php on line 39.
Izobraževanje
Predavatelji:
mag. Sabina Lamut

Promocija zdravja skozi pravni, računovodski in davčni vidik

Delodajalci so dolžni v skladu z določili Zakona o varnosti in zdravju pri delu zagotoviti varnost in zdravje delavcev pri delu na način, da morajo načrtovati in  izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu, saj je v primeru, da promocije ne načrtuje predpisana globa za pravne osebe od 2.000- 40.000 EUR, odgovorne fizične osebe od 500 do 4.000 EUR, za samostojne podjetnike pa od 500 do 10.000 EUR. Prestavili bomo bistvena določila zakonov in nadaljevali z obravnavo poslovnih dogodkov z delovnopravnega, računovodskega  ter davčnega vidika. Zelo pomembna je namreč prava podlaga, ki je obvezna in vam lahko znižuje davčno osnovo.


Datum in lokacija:

Dobimo se v sredo, 6. junija 2018 ob 9.00 na Inštitutu za računovodstvo (Brezovica pri Ljubljani). Kako do nas, si oglejte tukaj.

Kotizacija:
99 EUR + DDV

•          direktorjem in vodstvenemu kadru,

•          računovodjem in knjigovodjem,

•          samostojnim podjetnikom,

•          promotorjem zdravja na delovnem mestu,

•          kadrovskim delavcem,

•          računovodskim in davčnim svetovalcem ,

•          in vsem, ki bi radi pridobili znanja s področja promocije zdravja na delovnem mestu v povezavi z pravnim, računovodskim in davčnim vidikom

Slušatelji se bodo seznanili s pravno podlago kot tudi s primerom smernic za določitev in pripravo promocije zdravja na delovnem mestu. K temu znanju bodo dodali povezana  zakonodajna določila na računovodskem in davčnem področju  V delu delavnice bomo primere izvajanja promocije zdravja na delovnem mestu obravnavali z vseh davčnih vidikov, kar bo slušateljem zagotovo koristilo pri izvajanju njihovega dela.

1.            Pravne podlage za izvajanje promocije zdravje na delovnem mestu:

 • Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-) ter podzakonski predpisi
 • Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-)
 • Smernice o varovanju zdravja na delovnem mestu ( Ministrstvo za zdravje- marec 2015)
 • Izjava o varnosti z oceno tveganja – podlaga pisna ocena tveganj

 

2.         Podrobneje skozi bistvena zakonodajna določila:

 • 2.1.      Dolžnosti delodajalcev
 • 2.2.      Proces izvajanja promocije zdravja na delovne mestu
 • 2.3.      Načrt za izvajanje promocije zdravja na delovnem mestu povezan z oceno tveganja
 • 2.4.      Odgovornost in sankcije v primeru neupoštevanja zakonodajnih določil.

 

3.         Posledice sprejetih ukrepov in aktivnosti  z vidika računovodske in davčne obravnave:

 • 3.1.      Računovodska obravnava povezana z določili SRS  in PSR
 • 3.2.      Evidentiranje poslovnih dogodkov povezanih z davčno obravnavo (DDV vidik, dohodninski vidik ter  davčno priznavanje odhodkov v skladu z določili ZDDPO-2)

 

4.         Pravna podlaga povezana z definicijo in obdavčitvijo bonitet:

 • 4.1.      Obdavčitev fizičnih oseb skozi bonitete po določbah Zakona o dohodnini (ZDoh-2)
 • 4.2.      Podrobneje o ugodnostih, ki se ne štejejo za boniteto

 

5.         Vidik obdavčitve skozi določila ZDDPO-2:

 • 5.1. Davčno priznani stroški po določbi ZDDPO-2
 • 5.2. Ločnica med stroški potrebnimi za poslovanje ter stroški, ki niso potrebni in imajo značaj privatnosti

 

6.         Pregled določil ZDDV-1 ter Pravilnika o izvajanju ZDDV-1:

 • 6.1.      Pravica do odbitka – povezava na  zakonodajne člene  EU direktive in materialne zakonodaje
 • 6.2.      Sodna praksa na področju odbitka vstopnega DDV

 

7.         Pregled sodne prakse na področju bonitet ter davčno priznanih stroškov ( samo izbrani primeri)

 

8.         Primeri poslovnih dogodkov skozi vse davčne vidike z obrazložitvijo

Kratek seminar traja štiri šolske ure, od 9.00 do 12.15. Med predavanjem je en odmor, ki traja 15 minut. Med odmorom slušateljem v avli pred predavalnico nudimo pogostitev.

 

Upoštevamo odjave, prejete najkasneje tri delovne dni pred pričetkom izobraževanja, sicer zaračunamo celotno kotizacijo. Vnaprej se zahvaljujemo za razumevanje.

 

V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.

 

Dodatna pojasnila dobite na telefonski številki 01/360 20 08.

izpis_izobrazevanja - Kratek seminar4