warning: strpos(): Offset not contained in string in /home/iracunovodstvo/themes/iracunovodstvo/block-block-1.tpl.php on line 39.
Izobraževanje
Predavatelji:
mag. Sabina Lamut

Promocija zdravja skozi pravni, računovodski in davčni vidik - IZVEDBA ZAGOTOVLJENA!

Delodajalci so dolžni v skladu z določili Zakona o varnosti in zdravju pri delu zagotoviti varnost in zdravje delavcev pri delu na način, da morajo načrtovati in  izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu, saj je v primeru, da promocije ne načrtuje predpisana globa za pravne osebe od 2.000- 40.000 EUR, odgovorne fizične osebe od 500 do 4.000 EUR, za samostojne podjetnike pa od 500 do 10.000 EUR. Prestavili bomo bistvena določila zakonov in nadaljevali z obravnavo poslovnih dogodkov z delovnopravnega, računovodskega  ter davčnega vidika. Zelo pomembna je namreč prava podlaga, ki je obvezna in vam lahko znižuje davčno osnovo.

Udeleženci prejmejo tudi osnutek Načrta promocije zdravja na delovnem mestu.


Datum in lokacija:

Dobimo se v sredo, 6. junija 2018 ob 9.00 na Inštitutu za računovodstvo (Brezovica pri Ljubljani). Kako do nas, si oglejte tukaj.

Kotizacija:
99 EUR + DDV

•          direktorjem in vodstvenemu kadru,

•          računovodjem in knjigovodjem,

•          samostojnim podjetnikom,

•          promotorjem zdravja na delovnem mestu,

•          kadrovskim delavcem,

•          računovodskim in davčnim svetovalcem ,

•          in vsem, ki bi radi pridobili znanja s področja promocije zdravja na delovnem mestu v povezavi z pravnim, računovodskim in davčnim vidikom

Slušatelji se bodo seznanili s pravno podlago kot tudi s primerom smernic za določitev in pripravo promocije zdravja na delovnem mestu. K temu znanju bodo dodali povezana  zakonodajna določila na računovodskem in davčnem področju  V delu delavnice bomo primere izvajanja promocije zdravja na delovnem mestu obravnavali z vseh davčnih vidikov, kar bo slušateljem zagotovo koristilo pri izvajanju njihovega dela.

1.            Pravne podlage za izvajanje promocije zdravje na delovnem mestu:

 • Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-) ter podzakonski predpisi
 • Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-)
 • Smernice o varovanju zdravja na delovnem mestu ( Ministrstvo za zdravje- marec 2015)
 • Izjava o varnosti z oceno tveganja – podlaga pisna ocena tveganj

 

2.         Podrobneje skozi bistvena zakonodajna določila:

 • 2.1.      Dolžnosti delodajalcev
 • 2.2.      Proces izvajanja promocije zdravja na delovne mestu
 • 2.3.      Načrt za izvajanje promocije zdravja na delovnem mestu povezan z oceno tveganja
 • 2.4.      Odgovornost in sankcije v primeru neupoštevanja zakonodajnih določil.

 

3.         Posledice sprejetih ukrepov in aktivnosti  z vidika računovodske in davčne obravnave:

 • 3.1.      Računovodska obravnava povezana z določili SRS  in PSR
 • 3.2.      Evidentiranje poslovnih dogodkov povezanih z davčno obravnavo (DDV vidik, dohodninski vidik ter  davčno priznavanje odhodkov v skladu z določili ZDDPO-2)

 

4.         Pravna podlaga povezana z definicijo in obdavčitvijo bonitet:

 • 4.1.      Obdavčitev fizičnih oseb skozi bonitete po določbah Zakona o dohodnini (ZDoh-2)
 • 4.2.      Podrobneje o ugodnostih, ki se ne štejejo za boniteto

 

5.         Vidik obdavčitve skozi določila ZDDPO-2:

 • 5.1. Davčno priznani stroški po določbi ZDDPO-2
 • 5.2. Ločnica med stroški potrebnimi za poslovanje ter stroški, ki niso potrebni in imajo značaj privatnosti

 

6.         Pregled določil ZDDV-1 ter Pravilnika o izvajanju ZDDV-1:

 • 6.1.      Pravica do odbitka – povezava na  zakonodajne člene  EU direktive in materialne zakonodaje
 • 6.2.      Sodna praksa na področju odbitka vstopnega DDV

 

7.         Pregled sodne prakse na področju bonitet ter davčno priznanih stroškov ( samo izbrani primeri)

 

8.         Primeri poslovnih dogodkov skozi vse davčne vidike z obrazložitvijo

Kratek seminar traja štiri šolske ure, od 9.00 do 12.15. Med predavanjem je en odmor, ki traja 15 minut. Med odmorom slušateljem v avli pred predavalnico nudimo pogostitev.

 

Upoštevamo odjave, prejete najkasneje tri delovne dni pred pričetkom izobraževanja, sicer zaračunamo celotno kotizacijo. Vnaprej se zahvaljujemo za razumevanje.

 

V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.

 

Dodatna pojasnila dobite na telefonski številki 01/360 20 08.

izpis_izobrazevanja - Kratek seminar4