warning: strpos(): Offset not contained in string in /home/iracunovodstvo/themes/iracunovodstvo/block-block-1.tpl.php on line 39.
Izobraževanje
Predavatelji:
Kristinka Vukovič

Omejitve pri gotovinskem poslovanju (KRATEK SEMINAR)

Smemo izplačati zaposlenim potne stroške ali njihova založena sredstva za materialne stroške v gotovini? Kako plačati poslovno kosilo? Kaj pa potni stroški članom društva? Ali smemo prejeti plačilo kupca v gotovini višjih zneskov? Ali moramo res pisati prejemke, izdatke in dnevnik?

 

Na kratkem seminarju se bomo seznanili s predpisi o blagajniškem poslovanju (računovodskimi, davčnimi, finančnimi in o preprečevanju pranja denarja), ter kako ta pravila vpeljati v prakso.

 

Na kratkem seminarju bomo torej dobili splošen pregled ureditve gotovinskega poslovanja ter praktične napotke za ureditev poslovanja v naši organizaciji. Na kratkem seminarju ne obravnavamo davčnih blagajn in obveznosti v zvezi z obračunavanjem DDV.

 

Kot dodatek bomo podali še vidik poslovanja podjetja s transakcijskim računom in drugimi računi za plačevanje (katere prijaviti finančni upravi in katere ne, če so odprti v tujini).


Datum in lokacija:

Dobimo se v ponedeljek, 17. septembra 2018 ob 14.00 na Inštitutu za računovodstvo (Brezovica pri Ljubljani). Kako do nas, si oglejte tukaj.

Kotizacija:
59 EUR + DDV

Kratek seminar je namenjen vsem, ki jih tematika zanima in je namenjen knjigovodjem, računovodjem ter finančnikom.

 • osvežitev poznavanja pravnih podlag za blagajniško poslovanje,
 • seznanitev s spremenjenimi predpisi o blagajniškem poslovanju,
 • informacije o vodenju blagajniške knjige in pravilnem evidentiranju blagajniškega poslovanja,
 • seznanitev z davčnimi vidiki poslovanja s transakcijskimi računi ter
 • možnost aktivne udeležbe in sodelovanja.
 • Katere predpise  v zvezi z blagajniškim poslovanjem moram poznati in kaj določajo
 • Ali in kdaj moramo polagati na plačilni račun gotovino, prejeto v blagajno
 • Podrobno o tem, kaj z gotovino smemo plačati in kaj ne
 • Koliko gotovine smemo prejeti od kupca in kaj z njo
 • Kako vodimo blagajniško knjigo
 • Ali res moramo sestavljati blagajniški prejemek in blagajniški izdatek ter ali si evidentiranje poslovanja z gotovino lahko poenostavimo
 • Kaj določajo davčni predpisi o transakcijskih računih.

Kratek seminar traja dve šolski uri, od 14.00 do 15.30, in nima predvidenega odmora. 

 

Upoštevamo odjave, prejete najkasneje tri delovne dni pred pričetkom izobraževanja, sicer zaračunamo celotno kotizacijo. 


V primeru premajhnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.

 

Dodatna pojasnila dobite na telefonski številki 01/360 20 08.

izpis_izobrazevanja - Kratek seminar4