warning: strpos(): Offset not contained in string in /home/iracunovodstvo/themes/iracunovodstvo/block-block-1.tpl.php on line 39.
Izobraževanje

Obdavčitev prejemkov na podlagi pogodb o poslovodenju in prokuri, vključno z novostmi - IZVEDBA ZAGOTOVLJENA!

Obdavčitev prejemkov poslovodje je odvisna od tega, ali sklenete z njim pogodbo o zaposlitvi ali pogodbo o poslovodenju. Kakšne so bojazni ustreznosti obdavčitve in zavarovanja glede na sklenjeno pogodbo in dejansko delo, ki ga opravljajo poslovodje? Na seminarju vas bomo opozorili na novosti v zvezi s plačevanjem prispevkov za socialno varnost za poslovodje v letu 2018. Povedali vam bomo, kako pravilno urediti prokuro, da ne boste imeli težav pri izplačevanju in obdavčitvi dohodkov prokurista. Obravnavali bomo tudi, kakšno pogodbo lahko sklenete z upokojencem, ki opravlja poslovodenje ali prokuro.


Datum in lokacija:

Dobimo se v sredo, 6. junija 2018 ob 14.00 na Inštitutu za računovodstvo (Brezovica pri Ljubljani). Kako do nas, si oglejte tukaj.

Kotizacija:
79 EUR + DDV

  • Poslovodnim osebam in prokuristom,
  • lastnikom podjetij,
  • računovodjem,
  • pravnikom v podjetju,
  • ostalim, ki imate opravka z ureditvijo in obdavčitvijo pravnih razmerij za opravljanje funkcij poslovodenja ali prokure.
• Informacije o obdavčitvi honorarjev, potnih stroškov, odpravnin… za opravljanje nalog poslovodenja in prokure ter
• imeli možnost aktivne udeležbe in sodelovanja s postavljanjem vprašanj, ki vas težijo.
1. Sklenitev ustrezne pogodbe za opravljanje nalog poslovodenja in prokure,
2. obdavčitev dohodkov, prejetih za poslovodenje:
• razlika med obdavčitvijo po pogodbi o poslovodenju in pogodbi o zaposlitvi,
• kako je obdavčena pogodba o poslovodenju z družbenikom in kako z osebo, ki ni družbenik (kako je s plačilom prispevkov),
• kakšne so novosti v letu 2018 pri plačevanju prispevkov za socialno varnost za poslovodje,
• posebnosti pri nerezidentih kot poslovodjih,
3. kako so obdavčeni prokuristi:
• obdavčitev prokurista, ki opravlja tudi naloge poslovodenja,
• obdavčitev prokurista, ki opravlja tudi druge naloge,
4. obdavčitev potnih stroškov, ki jih prejema poslovodja ali prokurist:
• kdaj so potni stroški lahko neobdavčeni,
• kdaj so potni stroški obdavčeni,
5. kako so obdavčene odpravnine in odškodnine, ki jih dobijo poslovodje in prokuristi,
6. obdavčitev upokojencev, ki opravljajo poslovodenje ali prokuro:
• obdavčitev upokojenca, ki je poslovodja in hkrati družbenik,
• ali se upokojencu, ki je poslovodja ali prokurist, zniža pokojnina,
• delna reaktivacija upokojencev in
• začasno ali občasno delo upokojencev.

Kratek seminar traja tri šolske ure, od 14.00 do 16.30. Med predavanjem je en odmor, ki traja 15 minut. Med odmorom slušateljem v avli pred predavalnico nudimo pogostitev.

Udeleženci lahko prinesete s seboj sklenjeno pogodbo o poslovodenju ali prokuri, da boste lahko preverili njeno vsebino glede izplačil dohodkov in povračil stroškov.

Upoštevamo odjave, prejete najkasneje tri delovne dni pred pričetkom izobraževanja, sicer zaračunamo celotno kotizacijo. Vnaprej se zahvaljujemo za razumevanje.

V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.

Dodatna pojasnila dobite na telefonski številki 01/360 20 08.

izpis_izobrazevanja - Kratek seminar4