warning: strpos(): Offset not contained in string in /home/iracunovodstvo/themes/iracunovodstvo/block-block-1.tpl.php on line 39.
Izobraževanje
Predavatelji:
mag. Sabina Lamut

Napotitev ali službena pot ter davčna obravnava stroškov skozi praktične primere (KRATEK SEMINAR) - IZVEDBA ZAGOTOVLJENA!

S 1. januarjem 2018 je pričel veljati Zakon o čezmejnem izvajanju storitev, ki določa pogoje za začasno napotitev delavcev v države članice EU in EFTO.  Z vidika Uredbe 883/2004 in vključitve v obvezna socialna zavarovanja moramo razlikovati med 12. členom, ki ureja napotitve od 13. člena, ki ureja sočasne zaposlitve - posledično so za  zaposlene tudi različne zavarovalne podlage.  Z novelo ZDohS so bile sprejete določbe glede pravilnega obračunavanja stroškov prehrane, prevoza in nočitev. Preverili bomo, kdaj gre za službeno pot in kdaj za napotitev in kakšna je pravilna obravnava povračila stroškov z davčnega vidika. 


Datum in lokacija:

Dobimo se v petek, 11. maja 2018 ob 9.00 na Inštitutu za računovodstvo (Brezovica pri Ljubljani). Kako do nas, si oglejte tukaj.

Kotizacija:
99 EUR + DDV

  • pravnim  in fizičnim osebam, ki opravljajo dejavnost v več državah EU z napotenimi delavci
  • fizičnim osebam, ki so sočasno zaposleni v dveh ali več državah EU oziroma opravljajo dejavnost v tujini,
  • referentom za obračun plač,
  • kadrovskim delavcem,
  • računovodjem in knjigovodjem,

in vsem, ki bi radi pridobili znanja s področja poročanja določitve zakonodaje države za plačevanje prispevkov , kot tudi pravilne razmejitve stroškov službenih poti od napotitev.

Slušatelji bodo seznanjeni s pravnimi podlagami in z njihovo vsebino, ki je pomembna za  vse osebe, ki opravljajo delo ali dejavnost v dveh ali več državah članicah EU oziroma so napoteni na delo v drugo državo članico ob upoštevanju koordinacijskih pravil in sicer, da so vključene v obvezno zavarovanje samo v eni državi članici, katere zakonodaja se po pravilih izvedbene Uredbe 987/2009 tudi uporablja. Poleg navedenega bodo skozi primere razmejili služene poti od napotitev in izvedeli, v katerih primerih so dolžni pridobiti obrazec A1 in po katerem postopku.

- Pravna podlaga za napotenega delavca in definicija napotenih delavcev 
- Pravna podlaga za razmejitev med  službenimi potmi in napotitvami 
- Izdaja obrazca A1 v primeru napotitve po 12.členu oziroma po 13. členu  Uredbe 883/2004 
- Obravnava stroškov pri kratkotrajnih napotitvah (do 30 dni ozi, prevozniki do 90 dni) 
- Obravnava stroškov pri dolgotrajnih napotitvah  (nad 30 ozi. nad 90 dni) 
- Praktična obravnava  službenih poti in napotitev skozi primere in pravilen obračun plače glede na obliko zavarovanja
- Poročanje v analitičnem delu iREK-a glede stroškov službenih poti in napotitev zaradi  spremembe Pravilnika  o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev 
- Praktični primeri poročanja podatkov

Kratek seminar traja štiri šolske ure, od 9.00 do 12.15. Med predavanjem je en odmor, ki traja 15 minut. Med odmorom slušateljem v avli pred predavalnico nudimo pogostitev.

Upoštevamo odjave, prejete najkasneje tri delovne dni pred pričetkom izobraževanja, sicer zaračunamo celotno kotizacijo. Vnaprej se zahvaljujemo za razumevanje.

V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.

Dodatna pojasnila dobite na telefonski številki 01/360 20 08.

izpis_izobrazevanja - Kratek seminar4