warning: strpos(): Offset not contained in string in /home/iracunovodstvo/themes/iracunovodstvo/block-block-1.tpl.php on line 39.
Izobraževanje
Predavatelji:
Kristinka Vukovič

Kratko in jedrnato o knjiženju nepremičnin in opreme ter poslovnih najemov po novem - IZVEDBA ZAGOTOVLJENA!

V zvezi z nepremičninami in opremo že mnogo vemo, pa vendarle se ustavimo ob vprašanju, ali so izdatki vzdrževanje ali investicija, pa tudi kako vrednotenje nepremičnin ali pa njena sprememba vpliva na poslovno in davčno bilanco.

Poudarili bomo temeljne zakonitosti, ki veljajo za knjiženje opreme in nepremičnin, in jih prikazali na enostavnih praktičnih primerih.

Hkrati si bomo ogledali, kaj nas čaka 1.1.2019 v zvezi s poslovnimi najemi.


Datum in lokacija:

Dobimo se v torek, 28. avgusta 2018 ob 14.00 na Inštitutu za računovodstvo (Brezovica pri Ljubljani). Kako do nas, si oglejte tukaj.

Kotizacija:
69 EUR + DDV

Seminar je namenjen vsem, ki jih tematika zanima, obenem je namenjen tako računovodjem kot tudi ostalim, ki se želijo seznaniti s ključnimi informacijami o možnem vrednotenju in obravnavi opreme ter nepremičnin tako v bilancah kot v obračunu davka od dohodkov pravnih oseb.

- razumevanje, kako vpliva vrednotenje opreme in nepremičnin na bilanco stanja in na izkaz poslovnega izida,

- razumevanje posledic vrednotenja ali spremembe načina vrednotenja na davčni obračun,

- razumevanje, kako prodaja nepremičnine vpliva na računovodske izkaze in davčni obračun,

- informacije o računovodski obravnavi vzdrževanja osnovnih sredstev,

- informacije o novostih pri izkazovanju poslovnih najemov po SRS od 1.1.2019

- ter možnost aktivne udeležbe in sodelovanja.

1. Opredmetena osnovna sredstva in SRS:
  • Dileme o modelih vrednotenja
  • Prehod med modeli in računovodske ter davčne posledice prehoda (iz revaloriziranja na nabavno vrednost in obratno)
  • Večne dileme o vzdrževanju
2. Naložbene nepremičnine in SRS:
  • kaj so
  • kako jih vrednotimo na 31.12. in kako poknjižimo novo vrednotenje (vpliv na izkaze)
  • kako knjižimo prodajo
3. Poslovni najemi po novem
  • kaj obetajo spremembe SRS in kako jih bomo knjižili po novem

Kratek seminar traja dve šolski uri, od 14.00 do 15.30, in nima predvidenega odmora. 

 

Upoštevamo odjave, prejete najkasneje tri delovne dni pred pričetkom izobraževanja, sicer zaračunamo celotno kotizacijo. Vnaprej se zahvaljujemo za razumevanje.

 

V primeru premajhnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.

 

Dodatna pojasnila dobite na telefonski številki 01/360 20 08.

izpis_izobrazevanja - Kratek seminar4