warning: strpos(): Offset not contained in string in /home/iracunovodstvo/themes/iracunovodstvo/block-block-1.tpl.php on line 39.
Izobraževanje
Predavatelji:
Nina Orehek Ručigaj

Delavnica delovnega prava (KRATEK SEMINAR) - IZVEDBA ZAGOTOVLJENA!

Se pri svojem delu pogosto srečujete z delovnopravnimi vprašanji, ki vam povzročajo preglavice predvsem zaradi velikega števila predpisov, ki se nenehno spreminjajo?

 

Ste na tekočem s poznavanjem določb:

 • Zakona o delovnih razmerjih,
 • Zakona o urejanju trga dela,
 • Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno,
 • Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov
 • Zakona o kolektivnih pogodbah,
 • posameznih kolektivnih pogodb,
 • predpisov o delovnopravnih evidencah in čezmejnem zaposlovanju tujcev,
 • vedno večjega števila relevantnih podzakonskih aktov – Uredb in Pravilnikov,
 • in drugih predpisov na delovnopravnem področju?

 

Na kratkem seminarju boste pridobili obe ključni sestavini za pravilno reševanje delovnopravnih vprašanj - razumevanje osnov delovnega prava in sposobnost iskanja odgovorov na kompleksnejša vprašanja vaših strank ali partnerjev.


Datum in lokacija:

Dobimo se v četrtek, 22. marca 2018 ob 9.00 na Inštitutu za računovodstvo (Brezovica pri Ljubljani). Kako do nas, si oglejte tukaj.

Kotizacija:
99 EUR + DDV

 • začetnikom, ki želite upravljati s človeškimi viri (HR) in zaposlovanjem oseb ali z obračunom plač,
 • osebam na področju razvoja kadrov,
 • računovodjem in knjigovodjem,
 • osebam, ki se ukvarjate z zaposlovanjem delavcev in želite osvežiti osnove delovnopravnega področja in vsem, ki se boste s tem področjem še srečali,
 • in vsem ostalim, ki bi jih ta tematika zanimala.

Udeleženci boste obnovili svoje znanje s področja zaposlovanja delavcev v gospodarstvu ter pridobili sposobnost najti odgovore na vprašanja strank oziroma kako ravnati in kam se po potrebi obrniti.

 • Kdaj sploh gre za delovno razmerje in je obvezna uporaba ZDR-1?
 • Sestavine in posebnosti pogodbe o zaposlitvi, prenehanje pogodbe o zaposlitvi in pravica do odpravnine, pogodba o zaposlitvi za določen čas, krajši delovni čas, sprememba delodajalca, poskusno delo, napotitev delavca, službena pot, pripravništvo
 • Pravice in obveznosti strank, plačilo za delo in bonitete, letni dopust in regres, kritje stroškov delavca, jubilejne nagrade in drugi bonusi pri plači, pravice starejših delavcev in staršev
 • Kolektivne pogodbe
 • Obvezni splošni akti in pravilniki delodajalca
 • Neskladja med pogodbo o zaposlitvi, splošnim aktom delodajalca, kolektivno pogodbo in ZDR-1
 • Varovanje osebnih podatkov delavcev
 • Alternativne oblike dela: avtorska pogodba, podjemna pogodba, delo preko s.p., začasno in občasno delo, brezplačno delo družinskih članov, ipd.
 • Delo na črno
 • Obveznosti delodajalca glede zaposlovanja invalidov (invalidski sklad)
 • Druge delovnopravne teme

Sproti bomo reševali konkretne primere in izpostavili relevantno sodno prakso ter stališča Ministrstva za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti, Inšpektorata za delo, Finančne uprave RS, itd.

Kratek seminar traja štiri šolske ure, od 9.00 do 12.15. Med predavanjem je en odmor, ki traja 15 minut. Med odmorom slušateljem v avli pred predavalnico nudimo pogostitev.

Upoštevamo odjave, prejete najkasneje tri delovne dni pred pričetkom izobraževanja, sicer zaračunamo celotno kotizacijo. Vnaprej se zahvaljujemo za razumevanje.

V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.

Dodatna pojasnila dobite na telefonski številki 01/360 20 08.

izpis_izobrazevanja - Kratek seminar4