warning: strpos(): Offset not contained in string in /home/iracunovodstvo/themes/iracunovodstvo/block-block-1.tpl.php on line 39.
Izobraževanje

Akademija IR "GOSPODARSTVO" 2018/2019

Program je v prvi vrsti namenjen tistim, ki so na področju računovodstva že delali oziroma trenutno opravljajo ta poklic - predvsem v gospodarstvu.


Datum in lokacija:

Prvo srečanje bo v sredini oktobra 2018 ob 9.00 na Inštitutu za računovodstvo (Brezovica pri Ljubljani). Kako do nas, si oglejte tukaj.

Natančen urnik srečanj za vse lokacije bo objavljen predvidoma do konca avgusta 2018.

Kotizacija:
1300 EUR + DDV
Ugodnost
 • 5 % popusta za udeležence, ki so že obiskovali Akademijo IR
 • 3 % popusta za prijave do 30.6.2018
 • 2 % popusta za plačilo v enkratnem znesku
 • 5 % popusta za plačilo v enkratnem znesku po predračunu (velja do 31.8.2018)
 • Popusti se seštevajo!
 • Možnost plačila tudi na 3 ali 9 obrokov!
 • Predavanj se lahko udeležujejo različne osebe iz iste organizacije.
 • Možnost zamenjave 1 srečanja za seminar po lastni izbiri (ne velja za 10. srečanje o mehkih veščinah)

Šolnina vključuje:

 • 10 srečanj (1 x mesečno od oktobra 2018 do junija 2019 + 10. srečanje septembra 2019 z možnostjo zamenjave enega srečanja za seminar po izbiri, izjema je 10. srečanje)
 • akademijsko članstvo v Klubu IR (50 % popust na Seminarje IR, 10 % popust na Šole, Delavnice IR in Kratke seminarje IR ter ostale ugodnosti)
 • svetovalne ure (za vsako leto udeležbe na Akademiji IR udeležencu pripada ena svetovalna ura)
 • 30% popust na dodatne svetovalne ure
 • gradivo in potrdilo o udeležbi
 • brezplačna letna naročnina na tiskano verzijo biltena Unikum
 • parkirnino in pogostitev med odmori
 • brezplačen kratek seminar IR po izbiri

Udeležba na Akademiji IR »GOSPODARSTVO« vam omogoči pridobitev naziva Računovodski strokovnjak IR!


Akademija IR "GOSPODARSTVO" je v prvi vrsti namenjena tistim, ki so na področju računovodstva že delali oziroma trenutno opravljajo ta poklic - predvsem v gospodarstvu.

Program se izvaja kot program celoletnega izobraževanja, ki vključuje deset mesečnih srečanj in traja eno šolsko leto - od oktobra tekočega koledarskega leta, do vključno junija naslednjega koledarskega leta (10. srečanje potem še v septembru 2019). Za izobraževanje v okviru Akademije oblikujemo majhne skupine; v posamezni skupini je od 15 do največ 30 slušateljev.

Takšne skupine so oblikovane z namenom, da bi slušatelji lahko čim bolj sledili predavanjem ter s predavatelji obravnavali vprašanja o konkretnih problemih in primerih, s katerimi se srečujejo pri njihovem vsakdanjem delu. Izobraževanje poteka po načelu "Iz prakse za prakso".

Predavanja trajajo pet šolskih ur. Pričnejo se ob 9.00 in končajo ob 13.30. Vmes sta dva odmora, prvi je daljši (30 minut) in drugi krajši (15 minut). Med odmori slušateljem nudimo pogostitev.

Šolnina vključuje:

 • 10 srečanj (1 x mesečno od oktobra 2018 do junija 2019 + 10. srečanje septembra 2019 z možnostjo zamenjave enega srečanja za seminar po izbiri, izjema je 10. srečanje)
 • akademijsko članstvo v Klubu IR (50 % popust na Seminarje IR, 10 % popust na Šole, Delavnice IR in Kratke seminarje IR ter ostale ugodnosti)
 • svetovalne ure (za vsako leto udeležbe na Akademiji IR udeležencu pripada ena svetovalna ura)
 • 30% popust na dodatne svetovalne ure
 • gradivo in potrdilo o udeležbi
 • brezplačna letna naročnina na tiskano verzijo biltena Unikum
 • parkirnino in pogostitev med odmori
 • brezplačen kratek seminar IR po izbiri

Cilji Akademije IR so poleg skrbi za stalno in celostno izobraževanj naslednji:

 • povezovati računovodske usmeritve in davčne učinke za vse ekonomske kategorije
 • poudariti praktično delo, ki temelji na teoriji
 • prilagoditi program naravi dela posameznega obdobja
 • lokacijsko se približati udeležencem
 • izbrati ustrezne termine
 • oblikovati majhne in stalne skupine
 • omogočiti medsebojno spoznavanje in lažje aktivno sodelovanje udeležencev
 • na enem mestu zanesljivo podajati novosti na računovodskem in davčnem področju
 • udeležencem omogočiti letno načrtovanje odsotnosti zaradi izobraževanja
 • ponuditi možnost preizkusa znanja
 • nuditi cenovno ugodna izobraževanja
 • skrbeti za združenje in družabnost

Udeležba na Akademiji IR »GOSPODARSTVO« vam omogoči pridobitev naziva Računovodski strokovnjak IR!

Posebna ugodnost: BREZPLAČNO opravljanje izpita za pridobitev naziva v prvem razpisanem terminu po končanem šolskem letu Akademije IR.

1. srečanje: OKTOBER 2018

Predavateljica: mag. Sabina Lamut

Naslov: Poslovna uspešnost in možne oblike nagrajevanja

 • Zakonska podlaga – pravni vidik, pomemben za pravilno davčno obravnavo dohodkov fizičnih oseb,
 • davčni vidiki obravnave  dohodkov in povračil stroškov fizičnih oseb glede na njihovo funkcijo (vodenje, nadzor in drugi),
 • praksa in primeri nagrajevanja fizičnih oseb z vidika njihove funkcije (poslovna uspešnost, božičnica, bonitete, opcije, izplačilo dobička ..),
 • udeležba delavcev pri dobičku - prednosti in slabosti,
 • dokumentacija delodajalcev, kot podlaga za izplačilo,
 • sodna praksa na dohodninskem področju – smernice za ravnanje v praksi…

2. srečanje: NOVEMBER 2018

Predavateljica: mag. Barbara Guzina 

Naslov: Pasti in priložnosti mednarodne obdavčitve

 • Kdaj lahko pride do dvojne obdavčitve in kako se ji izognemo/jo zmanjšamo,
 • metode za odpravo dvojne obdavčitve v teoriji in praksi,
 • ustanovitev družbe/registracija podružnice v tujini in njena obdavčitev,
 • poslovanje s povezanimi osebami in transferne cene; potrebna dokumentacija,
 • pasti financiranja znotraj mednarodne skupine povezanih oseb,
 • davčni odtegljaj na obresti, licenčnine in dividende, storitve ,
 • odbitek tujega davka: kako lahko prihranimo na plačilu davka v Sloveniji in znižanje odbitka davka v tujini,  
 • poslovanje z »off-shore« področji,
 • prenehanje poslovanja in likvidacija družbe/podružnice z davčnega vidika,
 • ključni ukrepi na ravni EU proti izogibanju davkom…

3. srečanje: DECEMBER 2018

Predavateljica: mag. Rosana Dražnik

Naslov: Novosti DDV zakonodaje in kaj novega nam prinašajo sodbe Sodišča EU

 • Kako bodo po novem obdavčene transakcije z darilnimi boni,
 • kupujem darilni bon in ga prodajam naprej – kaj moram paziti po novem,
 • elektronske storitve – kaj nam novega prinaša leto 2019,
 • kdaj lahko odbijam DDV po sodni praksi Sodišča EU,
 • trikotni posli – na kaj moram paziti, napake v praksi in sodbe Sodišča EU,
 • poslovanje v tujini - kaj moram vedeti in paziti,
 • aktualna problematika glede na zadnje sodbe…

4. srečanje: JANUAR 2019

Predavateljica: Maja Bohorič

Naslov: Obračun DDPO in kratki napotki za letno poročilo

 • Letno poročilo: kdo in kdaj poroča, v katerih primerih preiskovati, revidirati in konsolidirati, ključne novosti,
 • napotki za sestavljanje davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb ,
 • računovodski in davčno priznani prihodki ter odhodki:  razlike, predpisi, praksa,
 • pregled davčnega obračuna skozi obrazec ,
 • posebnosti za pravne osebe z nepridobitno dejavnostjo,
 • praktični primeri rešitev: amortizacija, bonitete, odpisi, obresti,
 • poslovanje med povezanimi osebami ,
 • skrite rezerve: v katerih primerih jih izpostavljamo,
 • davčne olajšave in druga znižanja davčne osnove,
 • vpliv poslovanja v tujini na davčno osnovo v Sloveniji (podružnice),
 • možnosti za znižanje akontacije DDPO,
 • posebnosti ugotavljanja davčne osnove samostojnega podjetnika…

5. srečanje: FEBRUAR 2019

Predavatelj: Blaž Šlemic

Naslov: Vloga računovodje pri financiranju podjetja

 • Vsebina in pomen poslovnega in finančnega načrta, ter na kaj je potrebno biti pozoren pri predstavitvi banki,
 • analiza denarnih tokov – kaj je možno razbrati iz izkaza denarnih tokov,
 • simulacija (načrt) denarnih tokov – kaj je pomembno, primeri,
 • analiza občutljivosti - zakaj je potrebna pri presoji vzdržnosti investicije,
 • napačne odločitve in nevarnosti pri financiranju…

6. srečanje: MAREC 2019

Predavateljica: mag. Rosana Dražnik

Naslov: Najemi in prihodki, novi SRS ter davčne posledice

 • Kaj nam prinašajo spremembe SRS pa področju najemov in pripoznavanja prihodkov,
 • lizing in novi SRS,
 • davčne posledice pripoznavanja pravice do uporabe pri najemih,
 • sale & lease back transakcije po novih SRS,
 • ali ima spremenjena računovodska obravnava vpliv na obdavčitev,
 • mešane pogodbe – storitve in najem – kaj moramo paziti po novem,
 • DDV pri sale & lease back transakcijah…

7. srečanje: APRIL 2019

Predavateljica: mag. Barbara Guzina

Naslov: Poslovanje družbe z družbeniki z davčnega vidika

 • Vplačilo osnovnega kapitala ali dano posojilo družbi,
 • kako si družbenik lahko izplača dobiček in kako je obdavčen,
 • posojilna razmerja med družbo in družbenikom, določitev obrestne mere,
 • zaračunavanje najemnine z davčnega vidika, problem transfernih cen,
 • odkup lastnih deležev: ali je to še možno in kakšna je obdavčitev,
 • prodaja lastniškega deleža in njegova obdavčitev,
 • prenos poslovanja na naslednike z davčnega vidika,
 • likvidacija družbe in obdavčitev…

8. srečanje: MAJ 2019

Predavatelj: Jure Mercina

Naslov: Združitve&delitve ter davčno kazensko pravo

Združitve & delitve (pravni, davčni in računovodski vidiki):

 • Vrste družitev&delitev
 • Upravičenja in ugodnosti ob združitvah&delitvah
 • Definicija obrata kot enega od ključnih pogojev za davčno nevtralnost
 • Na kaj je treba paziti pri priglasitvi transakcije na FURS?
 • Razlike med računovodskim in davčnim vrednotenjem prenesenega premoženja

Odgovornost računovodij (davčno kazensko pravo):

 • Kazniva dejanja s področja davkov in računovodstva
 • Računovodja kot storilec, pomočnik ali napeljevalec h kaznivemu dejanju?
 • Kako zmanjšati tveganja pri poslovanju

9. srečanje: JUNIJ 2019

Predavateljica: mag. Sabina Lamut

Naslov: Obdavčitev dohodkov iz zaposlitve– praktično skozi primere  

 • Obračun plač in pravilno poročanje - izbrani primeri in dileme v praksi
 • Davčna obravnava bonitet: kaj so in kaj niso bonitete, kako določiti njihovo velikost v izbranih primerih (tovorno vozilo, obleke, promocija, izobraževanje, darila…)
 • Povračila stroškov zaposlenim in drugim (drugi dohodki)
 • Napotitev ali službena pot? Obrazci in druga dokumentacija, pogodba o zaposlitvi
 • Davčni vidiki kratkotrajne in dolgotrajne napotitve (zakonodaja in primeri)
 • Obračunavanje bonitete pri napotitvah, bistvena izključevanja stroškov
 • Davčno rezidentstvo pri napotenih  in povezava s KIDO obrazci
 • Sodna praksa in stališča FURS glede napotitev in statusa (ne)rezidentstva

10. srečanje: SEPTEMBER 2019 

Predavateljica: dr. Sanela Banović: 

Naslov: Evolucija in pomen kakovostne ''solate'' v možganih

Predhodna izobrazba za vpis na Akademijo IR "GOSPODARSTVO" ni zahtevana, vpiše se lahko vsakdo, ki ima željo po pridobitvi novega znanja.

Posamezno srečanje traja pet šolskih ur, od 9.00 do 13.30. Med predavanji sta dva odmora, prvi odmor traja pol ure, drugi je krajši in traja 15 minut. Med odmori slušateljem v avli pred predavalnico nudimo pogostitev.

Predavanj se lahko udeležujejo različne osebe iz iste organizacije.

Udeležba na Akademiji IR »GOSPODARSTVO« vam omogoči pridobitev naziva Računovodski strokovnjak IR!

Popusti:

 • 5 % popusta za udeležence, ki so že obiskovali Akademijo IR
 • 3 % popusta za prijave do 30.6.2018
 • 2 % popusta za plačilo v enkratnem znesku
 • 5 % popusta za plačilo v enkratnem znesku po predračunu (velja do 31.8.2018)

Popusti se seštevajo!

Možnost plačila tudi na 3 ali 9 obrokov.

ZELO POMEMBNO!

V prijavnici na spletni strani pod "Opombe" vpišite:

 • ali ste v preteklosti že obiskovali Akademijo IR
 • na koliko obrokov želite plačati šolnino (3 ali 9 obrokov brez obresti) oziroma ali boste plačali v enkratnem znesku ter do kdaj (predračun do 31.8.2018) in
 • navedite lokacijo, na kateri bi želeli obiskovati predavanja (Ljubljana, Celje, Kranj, Koper ali Ajdovščina).

Odjave:

Odjavite se lahko najkasneje 3 dni pred začetkom programa (1. srečanja v oktobru). Za kasnejšo odjavo ali neudeležbo na usposabljanju šolnine ne vračamo.

V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi programov.

Izpolnjeno prijavnico (če se ne prijavite preko spletne strani) pošljite po faksu: 01 360 20 50, na e-mail: akademija@iracunovodstvo.eu ali po navadni pošti na naš naslov Inštitut za računovodstvo, Tržaška cesta 515, 1351 Brezovica pri Ljubljani.

Dodatne informacije:

Telefon: 01 360 20 28

Mail: akademija@iracunovodstvo.eu

izpis_izobrazevanja - Akademija1