warning: strpos(): Offset not contained in string in /home/iracunovodstvo/themes/iracunovodstvo/block-block-1.tpl.php on line 39.
Izobraževanje

Akademija IR "GOSPODARSTVO" 2017/2018

Program je v prvi vrsti namenjen tistim, ki so na področju računovodstva že delali oziroma trenutno opravljajo ta poklic - predvsem v gospodarstvu.


Datum in lokacija:

Prvo srečanje bo oktobra 2017 ob 9.00 na Inštitutu za računovodstvo (Brezovica pri Ljubljani). Kako do nas, si oglejte tukaj.

Datumi predavanj po skupinah so navedeni v urniku Akademije IR (dokument pdf. na spletni strani).

Kotizacija:
1300 EUR + DDV
Ugodnost
 • 5 % popusta za udeležence, ki so že obiskovali Akademijo IR
 • 3 % popusta za prijave do 30.6.2017
 • 2 % popusta za plačilo v enkratnem znesku
 • 5 % popusta za plačilo v enkratnem znesku po predračunu (velja do 31.8.2017)
 • Popusti se seštevajo!
 • Možnost plačila tudi na 3 ali 9 obrokov!
 • Predavanj se lahko udeležujejo različne osebe iz iste organizacije.
 • Možnost zamenjave 1 srečanja za seminar po lastni izbiri (ne velja za 10. srečanje o mehkih veščinah)

Šolnina vključuje:

 • 10 srečanj (1 x mesečno od oktobra 2017 do junija 2018 + 10. srečanje septembra 2018 z možnostjo zamenjave enega srečanja za seminar po izbiri, izjema je 10. srečanje)
 • akademijsko članstvo v Klubu IR (50 % popust na Seminarje IR, 10 % popust na Šole, Delavnice IR in Kratke seminarje IR ter ostale ugodnosti)
 • svetovalne ure (za vsako leto udeležbe na Akademiji IR udeležencu pripada ena svetovalna ura)
 • 30% popust na dodatne svetovalne ure
 • gradivo in potrdilo o udeležbi
 • brezplačna letna naročnina na tiskano verzijo biltena Unikum
 • parkirnino in pogostitev med odmori
 • brezplačen kratek seminar IR po izbiri

Udeležba na Akademiji IR »GOSPODARSTVO« vam omogoči pridobitev naziva Računovodski strokovnjak IR!


Akademija IR "GOSPODARSTVO" je v prvi vrsti namenjena tistim, ki so na področju računovodstva že delali oziroma trenutno opravljajo ta poklic - predvsem v gospodarstvu.

Program se izvaja kot program celoletnega izobraževanja, ki vključuje deset mesečnih srečanj in traja eno šolsko leto - od oktobra tekočega koledarskega leta, do vključno junija naslednjega koledarskega leta (10. srečanje potem še v septembru 2018). Za izobraževanje v okviru Akademije oblikujemo majhne skupine; v posamezni skupini je od 15 do največ 30 slušateljev.

Takšne skupine so oblikovane z namenom, da bi slušatelji lahko čim bolj sledili predavanjem ter s predavatelji obravnavali vprašanja o konkretnih problemih in primerih, s katerimi se srečujejo pri njihovem vsakdanjem delu. Izobraževanje poteka po načelu "Iz prakse za prakso".

Predavanja trajajo pet šolskih ur. Pričnejo se ob 9.00 in končajo ob 13.30. Vmes sta dva odmora, prvi je daljši (30 minut) in drugi krajši (15 minut). Med odmori slušateljem nudimo pogostitev.

Šolnina vključuje:

 • 10 srečanj (1 x mesečno od oktobra 2017 do junija 2018 + 10. srečanje septembra 2018 z možnostjo zamenjave enega srečanja za seminar po izbiri, izjema je 10. srečanje)
 • akademijsko članstvo v Klubu IR (50 % popust na Seminarje IR, 10 % popust na Šole, Delavnice IR in Kratke seminarje IR ter ostale ugodnosti)
 • svetovalne ure (za vsako leto udeležbe na Akademiji IR udeležencu pripada ena svetovalna ura)
 • 30% popust na dodatne svetovalne ure
 • gradivo in potrdilo o udeležbi
 • brezplačna letna naročnina na tiskano verzijo biltena Unikum
 • parkirnino in pogostitev med odmori
 • brezplačen kratek seminar IR po izbiri

Cilji Akademije IR so poleg skrbi za stalno in celostno izobraževanj naslednji:

 • povezovati računovodske usmeritve in davčne učinke za vse ekonomske kategorije
 • poudariti praktično delo, ki temelji na teoriji
 • prilagoditi program naravi dela posameznega obdobja
 • lokacijsko se približati udeležencem
 • izbrati ustrezne termine
 • oblikovati majhne in stalne skupine
 • omogočiti medsebojno spoznavanje in lažje aktivno sodelovanje udeležencev
 • na enem mestu zanesljivo podajati novosti na računovodskem in davčnem področju
 • udeležencem omogočiti letno načrtovanje odsotnosti zaradi izobraževanja
 • ponuditi možnost preizkusa znanja
 • nuditi cenovno ugodna izobraževanja
 • skrbeti za združenje in družabnost

Udeležba na Akademiji IR »GOSPODARSTVO« vam omogoči pridobitev naziva Računovodski strokovnjak IR!

Posebna ugodnost: BREZPLAČNO opravljanje izpita za pridobitev naziva v prvem razpisanem terminu po končanem šolskem letu Akademije IR.

1. srečanje: oktober 2017

Predavateljica: mag. Rosana Dražnik

Naslov: Rešitev praktičnih žuljev na področju DDV s pomočjo sodne prakse SEU

 • Predstavitev novejše sodne prakse Sodišča EU,
 • kdaj in kako lahko uporabimo sodbe Sodišča EU pri vsakdanjem delu,
 • verižni posli – dobave blaga, kaj je koristno vedeti,
 • račun kot pogoj za odbitek DDV,
 • obrnjeno davčno breme – kje so pasti in nevarnosti,
 • poslovanje v tujini, kaj moram vedeti in paziti,
 • aktualna problematika glede na zadnje trende…

2. srečanje: november 2017

Predavateljica: mag. Sabina Lamut

Naslov: Čezmejno opravljanje dela in novosti od 1.1.2018

 • Pregled možnih oblik čezmejnega opravljanja dela,
 • podrobneje o čezmejnemu izvajanju storitev od 1. 1. 2018, 
 • pravna podlaga za opravljanje storitev posojanja delovne sile,
 • pravni in davčni vidik  pri napotitvi zaposlenih,
 • ureditev  davčnega rezidentstva fizičnih oseb  (prihod v Slovenijo in odhodki iz Slovenije),
 • praksa in predpisi o izogibanju dvojnemu (ne)obdavčenju,
 • primeri obdavčitev v praksi,
 • sodna praksa na področju določitve davčnih statusov…

3. srečanje: december 2017

Predavateljica: Kristinka Vukovič

Naslov: Katere vrednosti uporabiti za računovodske izkaze

 • Letno poročilo na kratko: kdo poroča, kdaj, v kakšnem obsegu, kdo mora naročiti revizorja, popravki letnega poročila,
 • pregled računovodskih pravil o vrednotenju postavk v bilanci stanja,
 • pregled pravil o vrednotenju finančnih naložb s praktičnimi primeri,
 • izkazovanje prihodkov in odhodkov v izkazu poslovnega izida,
 • pregled pravil o merjenju prihodkov po SRS ter novosti po MSRP,
 • novosti, pomembne za poročanje v 2017 in 2018…

4. srečanje: januar 2018

Predavateljica: mag. Rosana Dražnik

Naslov: Priprave na DDPO obračun 2017

 • Zadnji napotki pred pripravo DDPO obračuna,
 • pregled obrazca DDPO in kaj je potrebno paziti
 • večni žulji – boniteta, promocija zdravja na delovnem mestu, 'team buildingi', reprezentanca,…
 • davčno nepriznani odhodki,
 • problematika DDPO obračuna pri poslovanju med povezanimi osebami v Sloveniji in tujini,
 • davčni prihodki v Sloveniji in tujini,
 • kdo in kdaj lahko koristi davčne olajšave,
 • kdaj lahko znižam davčno osnovo za davek plačan v tujini,
 • popravki napak – kaj je zame najbolj ugodno…

5. srečanje: februar 2018

Predavateljica: mag. Sabina Lamut

Naslov: Obdavčitev  poslovnih deležev , nepremičnin in drugih oblik kapitala

 • Pomembni vidiki obdavčitve kapitalskih deležev,
 • obdavčitev nepremičnin skozi različne poslovne dogodke,
 • izplačilo obresti in obdavčitev,
 • vpliv nakupa in prodaje poslovnih deležev in vrednostnih papirjev  pri obdavčitvi po 68.a členu ZDavP-2,
 • sodna praksa na področju obdavčitve kapitalskih dobičkov,
 • aktualne in napovedane spremembe davčne zakonodaje…

6. srečanje: marec 2018

Predavateljica: Nina Orehek Ručigaj

Naslov: Česa delodajalec ne sme spregledati?

 • Katere evidence se vodijo na področju dela in komu se poročajo,
 • obveznosti delodajalcev v delovnih razmerjih (razpis delovnega mesta, odgovornost za zakonito pogodbo o zaposlitvi in odgovornost za pravilno odpoved, prepoved mobinga, zagotovitev varnosti na delovnem mestu, zagotavljanje dela),
 • zaposlovanje invalidov – obveznost ali korist za delodajalca,
 • kateri interni akti delodajalca so obvezni,
 • večine delodajalcev kolektivne pogodbe ne zavezujejo pa tega sploh ne vejo - pomen kolektivne pogodbe,
 • druga relevantna vprašanja delovnega prava…

7. srečanje: april 2018

Predavateljica: mag. Barbara Guzina

Naslov: Davčni odtegljaj in kako ga znižamo

 • Pregled dohodkov, ki so lahko predmet davčnega odtegljaja: dividende, obresti, licenčnine, najemnine, storitve, ipd.,
 • kdaj je potrebno obračunati davčni odtegljaj, na kakšen način in po kakšni stopnji,
 • kdaj lahko upoštevamo odbitek tujega davka kot znižanje davčne obveznosti v Sloveniji,
 • poročanje v povezavi z davčnim odtegljajem,
 • uporaba mednarodnih sporazumov in EU Direktiv v praksi…

8. srečanje: maj 2018

Predavateljica: mag. Tamara Prezelj

Naslov: Posebnosti čezmejnih transakcij na praktičnih primerih

 • Dobava blaga z inštalacijo,
 • čezmejne storitve na blagu,
 • prevoz v zvezi s čezmejnimi dobavami blaga (EU, tretje države),
 • storitve v zvezi z nepremičninami,
 • opravljanje gradbenih storitev na Hrvaškem,
 • samoobdavčitev pri nabavah storitev iz tujine,
 • mali zavezanec in čezmejne transakcije,
 • pravila za izdajanje računov pri čezmejnih transakcijah,
 • uveljavljanje pravice do odbitka DDV pri samoobdavčitvi,
 • popravki napak pri poročanju…

9. srečanje: junij 2018

Predavateljica: Nina Orehek Ručigaj

Naslov: Kako smejo in kako morajo delovati gospodarske družbe?

 • Ustanovitveni kapital in nakup družbe za 1 EUR,
 • dovoljene in prepovedane transakcije med družbo in družbeniki oziroma direktorji,
 • katere so obveznosti družbenikov in katere so obveznosti poslovodstva,
 • ali sploh lahko učinkovito nadzorujemo delo poslovodstva družbe (omejitev pooblastil, nadzorni svet, odškodninska odgovornost, navodila v internih aktih),
 • prenos dejavnosti družbe na drug poslovni subjekt,
 • na kratko o aktualnih vprašanjih izvršbe in ukrepih za izterjavo dolžnikov…

Dodatno 10. srečanje: september 2018

Izbrana tema iz mehkih veščin (objavljena bo naknadno)

Predhodna izobrazba za vpis na Akademijo IR "GOSPODARSTVO" ni zahtevana, vpiše se lahko vsakdo, ki ima željo po pridobitvi novega znanja.

Posamezno srečanje traja pet šolskih ur, od 9.00 do 13.30. Med predavanji sta dva odmora, prvi odmor traja pol ure, drugi je krajši in traja 15 minut. Med odmori slušateljem v avli pred predavalnico nudimo pogostitev.

Predavanj se lahko udeležujejo različne osebe iz iste organizacije.

Udeležba na Akademiji IR »GOSPODARSTVO« vam omogoči pridobitev naziva Računovodski strokovnjak IR!

Popusti:

 • 5 % popusta za udeležence, ki so že obiskovali Akademijo IR
 • 3 % popusta za prijave do 30.6.2017
 • 2 % popusta za plačilo v enkratnem znesku
 • 5 % popusta za plačilo v enkratnem znesku po predračunu (velja do 31.8.2017)

Popusti se seštevajo!

Možnost plačila tudi na 3 ali 9 obrokov.

ZELO POMEMBNO!

V prijavnici na spletni strani pod "Opombe" vpišite:

 • ali ste v preteklosti že obiskovali Akademijo IR
 • na koliko obrokov želite plačati šolnino (3 ali 9 obrokov brez obresti) oziroma ali boste plačali v enkratnem znesku ter do kdaj (predračun do 31.8.2016) in
 • navedite lokacijo, na kateri bi želeli obiskovati predavanja (Ljubljana, Celje, Kranj ali Koper).

Odjave:

Odjavite se lahko najkasneje 3 dni pred začetkom programa (1. srečanja v oktobru). Za kasnejšo odjavo ali neudeležbo na usposabljanju šolnine ne vračamo.

V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi programov.

Izpolnjeno prijavnico (če se ne prijavite preko spletne strani) pošljite po faksu: 01 360 20 50, na e-mail: akademija@iracunovodstvo.eu ali po navadni pošti na naš naslov Inštitut za računovodstvo, Tržaška cesta 515, 1351 Brezovica pri Ljubljani.

Dodatne informacije:

Telefon: 01 360 20 28

Mail: akademija@iracunovodstvo.eu

izpis_izobrazevanja - Akademija1