warning: strpos(): Offset not contained in string in /home/iracunovodstvo/themes/iracunovodstvo/block-block-1.tpl.php on line 39.
Izobraževanje
Predavatelji:
Marija Ravnik

Šola dvostavnega knjigovodstva - poglobljeno

Bi želeli znanje knjiženja po sistemu dvostavnega knjigovodstva na področju gospodarstva poglobiti? Pridružite se nam. V tej šoli bomo obravnavali in knjižili različne poslovne dogodke in na koncu obravnavali računovodsko letno poročilo.


Datum in lokacija:

Dobimo se 1., 3., 8. in 10. oktobra 2012 ob 8.30 na Inštitutu za računovodstvo (Brezovica pri Ljubljani). Kako do nas, si oglejte tukaj.

Kotizacija:
590 EUR + DDV

Vsem, ki se ukvarjate s knjiženjem poslovnih dogodkov po sistemu dvostavnega knjigovodstva in sestavljanjem računovodskih izkazov na področju gospodarstva, ne glede na to ali so to družbe ali samostojni podjetniki.

 • pripoznavali posamezne pogoste in specifične poslovne dogodke po različnih vrstah knjigovodskih listin,
 • evidentirali pripoznane poslovne dogodke na ustrezne konte,
 • poudarek evidentiranja bo na specifičnih poslovnih dogodkih,
 • sestavili računovodske izkaze na osnovi naših knjiženih poslovnih dogodkov.

Lepo vabljeni v šolo, kjer bomo na enostaven in praktičen način obravnavali knjiženje pogostih in tudi specifičnih poslovnih dogodkov. Nekateri poslovni dogodki bodo že vnaprej pripravljeni, druge pa bomo še skupaj oblikovali in jih knjižili.

Po knjiženju poslovnih dogodkov bomo skupaj sestavili izkaz poslovnega izida in bilanco stanja. Obravnavali bomo možnosti pokrivanja poslovne izgube in porabe dobička.

Knjiženje različnih poslovnih dogodkov

 • pogostih in specifičnih,
 • zaključevanje poslovnega leta,
 • sestava izkaza poslovnega izida,
 • sestava bilance stanja,
 • pokrivanje izgube,
 • poraba dobička.

1. MODUL (kotizacija: 147, 50 € + ddv)

 • Knjiženje poslovnih dogodkov  po SRS1, SRS2, SRS6 po vseh metodah vrednotenja


2. MODUL (kotizacija: 147, 50 € + ddv)

 • Knjiženje poslovnih dogodkov po SRS3, SRS4, SRS5, SRS6, SRS7,SRS12


3. MODUL (kotizacija: 147, 50 € + ddv)

 • Knjiženje poslovnih dogodkov po SRS8, SRS9, SRS10


4. MODUL (kotizacija: 147, 50 € + ddv)

 • Zaključevanje poslovnega leta, sestava letnega poročila in branje računovodskih izkazov

Šola se izvaja štirikrat po pet šolskih ur. Predavanja se pričnejo ob 8.30, trajajo pet šolskih ur, in končajo ob 13.00. Med predavanji sta dva odmora, prvi odmor traja pol ure, drugi je krajši in traja 15 minut. Med odmori slušateljem v avli pred predavalnico nudimo pogostitev.

Po zaključku šole slušatelji pridobijo potrdilo o udeležbi posamezne šole.

Cena vključuje udeležbo na šolanju z ustreznim gradivom ter pogostitvijo med odmoroma.

V kotizacijo je vštet tudi Priročnik za vodenje poslovnih dogodkov družb in zasebnikov po sistemu dvostavnega knjigovodstva, ki ga je napisala gospa Marija Ravnik. Udeleženci bodo priročnik prejeli ob pričetku šole.

V primeru udeležbe obeh šol - šole osnov in šole poglobljenega znanja - nudimo znižano kotizacijo, in sicer v višini 1.040 EUR + DDV.

Partnerji KOC so upravičeni do 10% popusta.

Upoštevamo odjave, prejete najkasneje tri dni pred začetkom šolanja, sicer zaračunamo celotno kotizacijo. Za razumevanje se vnaprej zahvaljujemo.

V primeru premajhnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.

Dodatna pojasnila o izobraževanju dobite na telefonski številki 01/360 20 08.

izpis_izobrazevanja - Šola2