warning: strpos(): Offset not contained in string in /home/iracunovodstvo/themes/iracunovodstvo/block-block-1.tpl.php on line 39.
Izobraževanje

Poletna šola o DDV – poglobljeno (vključno z novostmi v letu 2019)

V poletni poglobljeni šoli o DDV vas bomo seznanili z zahtevnejšimi primeri obračunavanja in plačevanja DDV v praksi na način, primeren za tiste, ki si želite vaše znanje na tem področju poglobiti oz. obnoviti. Obravnavali bomo domače in mednarodne transakcije z blagom in storitvami. Povedali vam bomo tudi, kakšne spremembe evropske direktive o DDV in izvedbene uredbe sveta EU nas čakajo v letu 2019.


Datum in lokacija:

Dobimo se 24., 27. in 29. avgusta 2018 ob 8.30 na Inštitutu za računovodstvo (Brezovica pri Ljubljani). Kako do nas, si oglejte tukaj.

Kotizacija:
420 EUR + DDV

 • Vodjem računovodstev, 
 • referentom za obračun DDV in
 • vsem, ki bi radi poglobili znanja s področja obračunavanja in odbijanja DDV pri zahtevnejših transakcijah z blagom in storitvami.
1. Informacije o posebnostih pri obračunavanju DDV pri zahtevnejših transakcijah, tako na področju dobav blaga kot tudi storitev (konkretni zgledi),
2. spremembah domače in tuje DDV zakonodaje v letu 2019 ter
3. dobili boste odgovore na vprašanja, ki vas težijo, in imeli možnost aktivne udeležbe in sodelovanja. 
1. Zakonodaja
 • Določbe evropske direktive o DDV in izvedbene uredbe Sveta EU (vključno z novostmi v letu 2019: kuponi, telekomunikacijske storitve, storitve radijskega in televizijskega oddajanja ter elektronsko opravljene storitve),
 • kako ločimo obdavčljive, oproščene in neobdavčljive transakcije.
2. Opravljanje storitev
 • Posebnosti pri obdavčitvi storitev (splošno pravilo in posebna pravila - konkretni zgledi),
 • sodba sodišča EU o obdavčitvi storitev podprevoznikov,
 • pasti pri obdavčitvi po 76.a členu ZDDV-1.
3. Transakcije z blagom
 • Promet blaga z EU in tretjimi državami,
 • prodaja blaga na daljavo (meja 35.000 evrov),
 • kdaj govorimo o dobavi blaga z montažo,
 • kako so obdavčeni pravi in kako nepravi tristranski posli (konkretni zgledi).
4. Transakcije z nepremičninami
 • Posebnosti pri prodaji nepremičnin (kateri davek obračunamo ob prodaji - DDV ali 2 % davek na promet nepremičnin, kdaj pri prodaji nepremičnine uporabimo obrnjeno davčno obveznost po 76.a členu ZDDV-1, opcijska obdavčitev z vidika DDV, uporaba nižje stopnje DDV),
 • kdaj moramo narediti popravek odbitka DDV pri osnovnih sredstvih,
 • dajanje nepremičnin v najem ali v uporabo (opcijska obdavčitev z vidika DDV, posebnosti v zvezi z obratovalnimi stroški, upravljanje nepremičnin).
5. Obveznost, odbitek, klavzule, evidence…
 • Kdaj nastane obveznost obračuna DDV pri dobavah blaga, storitev, pridobitvah blaga iz EU, gradbenih storitvah… (samoobdavčitev),
 • na kaj pozabljajo mali davčni zavezanci (kdaj postanejo atipični zavezanci),
 • kdaj nastopi pravica do odbitka DDV,
 • delna pravica do odbitka DDV (kdaj uporabimo odbitni delež in kdaj ločeno knjigovodstvo),
 • pravilna uporaba klavzul na računih na konkretnih zgledih,
 • posebne ureditve (mali davčni zavezanci in kmetje, potovalne agencije, rabljeno blago…),
 • kdaj je potrebna registracija za DDV v tujini,
 • kako izvedemoi vračilo DDV, plačanega v tujini, 
 • kam vpišemo zahtevnejše transakcije v knjigo izdanih računov, knjigo prejetih računov, obrazec DDV-O, rekapitulacijsko poročilo in poročilo o dobavah po 76.a členu ter
 • sodna praksa in aktualna pojasnila davčnega organa.

Šola se izvaja trikrat po pet šolskih ur. Predavanja se pričnejo ob 8.30, trajajo pet šolskih ur, in končajo ob 13.00. Med predavanji sta dva odmora, prvi odmor traja pol ure, drugi je krajši in traja 15 minut. Med odmori slušateljem v avli pred predavalnico nudimo pogostitev.

Udeleženci lahko predhodno pošljete svoja vprašanja in odgovore boste dobili na šoli.

Po zaključku šole slušatelji pridobijo potrdilo o udeležbi.

Cena vključuje udeležbo na šolanju z ustreznim gradivom ter pogostitvijo med odmoroma.

Upoštevamo odjave, prejete najkasneje tri dni pred začetkom šolanja, sicer zaračunamo celotno kotizacijo. Za razumevanje se vnaprej zahvaljujemo.

V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.

Dodatna pojasnila o izobraževanju dobite na telefonski številki 01/360 20 08.

izpis_izobrazevanja - Šola2