warning: strpos(): Offset not contained in string in /home/iracunovodstvo/themes/iracunovodstvo/block-block-1.tpl.php on line 39.
Izobraževanje
Predavatelji:
Nina Orehek Ručigaj

MINI AKADEMIJA PRAVA: Obligacije, delovno pravo in gospodarsko pravo

Veste, da nepoznavanje prava škoduje? Ste zadolženi za pripravo pogodb, sklepov, zapisnikov, izterjavo dolžnikov in kompenzacije, pripravo internih aktov, varstvo osebnih podatkov, poročanje FURS, Banki Slovenije ali za izvajanje drugih podobnih aktivnosti pri delodajalcu? Potem se morate udeležiti MINI AKADEMIJE PRAVA, na kateri vas bo predavateljica seznanila z vsemi potrebnimi informacijami, skritimi pastmi in praktičnimi namigi za suvereno izvajanje vaših nalog.


Datum in lokacija:

Dobimo se 7., 14. in 21. novembra 2017 ob 8.30 na Inštitutu za računovodstvo (Brezovica pri Ljubljani). Kako do nas, si oglejte tukaj.

Kotizacija:
450 EUR + DDV

Računovodjem, kadrovnikom, podjetnikom in vsem, ki so zadolženi za izvajanje aktivnosti pri družbah.

Pridobili boste vse relevantne informacije v zvezi z izvajanjem celotnega spektra aktivnosti, ki vključujejo pripravo temeljnih pravnih dokumentov (pogodbe, pravilniki), opozorili bomo na pravne posledice ter podali praktične napotke.

Dodatne ugodnosti:

  • enkratni 20 % popust za pravno ali davčno svetovanje,
  • enkratni 20 % popust za pregled ali pripravo internih aktov.

MINI AKADEMIJA PRAVA se bo izvedla v 3 sklopih z naslednjo vsebino:

  • 1. sklop: Obligacije in nepremičnine: Sklepanje pogodb, pogoji za veljavnost, zastopanje, prenos pogodbe, pravice in obveznosti, cesija, pobot, asignacija, izvršba, iskanje podatkov v zemljiški knjigi, lastninska pravica, posest, hipoteka, stavbna pravica, služnosti;
  • 2. sklop: Delovno pravo - izbrane teme: Pogodba o zaposlitvi, pravice in obveznosti delavca in delodajalca, redna in izredna odpoved pogodbe, splošni akti delodajalca in kolektivne pogodbe, mirovanje delovnega razmerja, delo na domu, sprememba delodajalca, napotitev delavcev, povračila stroškov, regres in letni dopust;
  • 3. sklop: Gospodarsko pravo - izbrane teme: Ustanovitev družbe/s.p., registrirane dejavnosti, sedež in poslovni prostori, pristojnosti organov družbe, poslovodstvo-prokura, spremembe osnovnega kapitala in naknadna vplačila, izplačilo dobička, prenos poslovnega deleža.

Šola se izvaja trikrat po pet šolskih ur. Predavanja se pričnejo ob 8.30, trajajo pet šolskih ur, in končajo ob 13.00. Med predavanji sta dva odmora, prvi odmor traja pol ure, drugi je krajši in traja 15 minut. Med odmori slušateljem v avli pred predavalnico nudimo pogostitev.

Po zaključku šole slušatelji pridobijo potrdilo o udeležbi.

Cena vključuje udeležbo na šolanju z ustreznim gradivom ter pogostitvijo med odmoroma.

Akademijski udeleženci imajo 15 % popusta na kotizacijo.

Naslednja mini akademija je razpisana šele v maju 2018.

Upoštevamo odjave, prejete najkasneje tri dni pred začetkom šolanja, sicer zaračunamo celotno kotizacijo. Za razumevanje se vnaprej zahvaljujemo.

V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.

Dodatna pojasnila o izobraževanju dobite na telefonski številki 01/360 20 08.

izpis_izobrazevanja - Šola2