warning: strpos(): Offset not contained in string in /home/iracunovodstvo/themes/iracunovodstvo/block-block-1.tpl.php on line 39.
Izobraževanje
Predavatelji:
mag. Sabina Lamut

Šola obračuna plač - poglobljeno

Seznanili se boste s posebnostmi pri obračunu plač zaposlenih in z obračuni drugih oblik dela in izplačili dohodkov fizičnim osebam kot so avtorsko delo, delo po podjemni pogodbi in pravilnim izračunov, sejnin, najemnin, plačila vajencem, upokojencem za opravljeno delo kot tudi plačila napotenim delavcem v tujino. Vsi, ki bi želeli vedeti več na tem področju in poglobiti vaše znanje vljudno vabljeni!


Datum in lokacija:

Dobimo se 21., 24., 28., in 30. maja 2018 ob 8.30 na Inštitutu za računovodstvo (Brezovica pri Ljubljani). Kako do nas, si oglejte tukaj.

Kotizacija:
540 EUR + DDV

Izobraževanje je namenjeno:

 • računovodjem in knjigovodjem,
 • kadrovskim delavcem,
 • poslovnim tajnicam in tajnikom, ki so prevzeli tovrstno zadolžitev,
 • vsem, ki bi želeli pridobiti dodatno in poglobljeno znanje s področja obračuna plač in drugih dohodkov izplačanih fizičnim osebam in vsem, ki jih ta tematika zanima in se z njo srečujejo pri svojem delu.

Slušatelji bodo pridobili popolno znanje  s področij:

 • posebnosti pri obračunu plač (razlika do minimalne plače in minimalne pokojninske osnove, izplačilo plač v več delih, obračun prispevkov od regresa za letni dopust, obdavčitev, če gre za drugega delodajalca v primerjavi z glavnim delodajalcem, izplačilo plače nerezidentu ter detaširanim (napotenim) delavcem in poročanje),
 • obračuni drugih dohodkov, ki jih prejemajo zaposleni in tudi druge fizične osebe (najemnine, sejnine, avtorski honorarji, podjemne pogodbe v odvisnosti od zavarovanja osebe..),
 • zavarovanje in obračunavanje prispevkov od dohodkov poslovodjem družb, prokuristom, študentom, upokojencem z upoštevanjem zakonskih omejitev,
 • obravnava dohodkov, ki se obdavčijo cedularno,
 • knjiženje vseh posameznih dogodkov v zvezi z izplačili fizičnim osebam, kontiranje v glavno knjigo v skladu s predpisanim kontnim načrtom.

Kratek pregled obravnavanih vsebin:

 1. Pravne podlage za obračun dohodkov izplačanih fizičnim osebam in razlike med rezidenti in nerezidenti RS
 2. Seznanitev z obračunskimi postavkami pri posameznih oblikah izplačil fizičnim osebam (normirani stroški, obravnava potnih stroškov, prispevkov v breme naročnika in izvajalca dela itd)
 3. Obdavčitve in oprostitve v katerih primerih in do katere višine (odpravnine, jubilejne nagrade, bonitete, delo na domu) in v katerih primerih dana možnost uveljavljanja dejanskih stroškov ter kdaj?
 4. Izpolnitev obrazcev in poročanja za posamezno obliko izplačila mesečna in letna poročila in obvestila
 5. Postopek obračuna posameznih izplačil fizičnim osebam s praktičnimi primeri in poudarkom na kontrolah, ki jih je potrebno izvesti, po izvedeni računalniški obdelavi podatkov ter knjiženjem postavk
 6. Delavnica z reševanjem primerov ter izpolnitvijo obrazcev – dana možnost aktivnega sodelovanja slušateljev

Šola se izvaja štirikrat po pet šolskih ur. Slušatelji se lahko udeležijo le posamezne šole (šole osnov ali šole poglobljenega znanja), lahko pa tudi obeh šol. V slednjem primeru nudimo znižano kotizacijo, in sicer v višini 990 EUR + DDV.

Predavanja se pričnejo ob 8.30, trajajo pet šolskih ur, in končajo ob 13.00. Med predavanji sta dva odmora, prvi odmor traja pol ure, drugi je krajši in traja 15 minut. Med odmori slušateljem v avli pred predavalnico nudimo pogostitev.

Udeleženci bodo prejeli gradivo kot vodnik  s ključnimi podatki, kamor si bodo lahko zabeležili še dodatne pomembne informacije, ki jih bodo pridobili. Po vsakem sklopu predavanj bodo obnovili znanje s praktičnimi primeri. Za reševanje nalog  bodo potrebovali kalkulatorje.

Po zaključku šole slušatelji pridobijo potrdilo o udeležbi na šoli.

Upoštevamo odjave, prejete najkasneje tri dni pred začetkom šolanja, sicer zaračunamo celotno kotizacijo. Za razumevanje se vnaprej zahvaljujemo.

V primeru premajhnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.

Dodatna pojasnila o izobraževanju dobite na telefonski številki 01/360 20 08.

izpis_izobrazevanja - Šola2