warning: strpos(): Offset not contained in string in /home/iracunovodstvo/themes/iracunovodstvo/block-block-1.tpl.php on line 39.
Izobraževanje
Predavatelji:
mag. Sabina Lamut

Šola obračuna plač - poglobljeno

Datum in lokacija:

Dobimo se 13., 16., 20. in 23. junija 2016 ob 8.30 na Inštitutu za računovodstvo (Brezovica pri Ljubljani). Kako do nas, si oglejte tukaj.

Kotizacija:
540 EUR + DDV

  • računovodjem in knjigovodjem,
  • kadrovskim delavcem,
  • poslovnim tajnicam in tajnikom, ki so prevzeli tovrstno zadolžitev,
  • vsem, ki bi želeli pridobiti dodatno in poglobljeno znanje s področja obračuna plač in drugih dohodkov izplačanih fizičnim osebam in vsem, ki jih ta tematika  zanima in se z njo srečujejo pri svojem delu.
  • posebnosti pri obračunu plač (razlika do minimalne plače in minimalne pokojninske osnove, invalidu nad kvoto, izplačilo plač v več delih, obračun prispevkov od regresa za letni dopust, obdavčitev, če gre za drugega delodajalca v primerjavi z glavnim delodajalcem, izplačilo plače nerezidentu in poročanje)
  • obračuni drugih dohodkov, ki jih prejemajo zaposleni in tudi druge fizične osebe  (najemnine, sejnine, avtorski honorarji, podjemne pogodbe v odvisnosti od zavarovanja osebe ...)
  • zavarovanje in obračunavanje prispevkov od dohodkov poslovodjem družb, prokuristom, študentom, upokojencem z upoštevanjem zakonskih omejite
  • obravnava dohodkov, ki se obdavčijo cedularno
  • knjiženje vseh posameznih dogodkov v zvezi z izplačili fizičnim osebam, kontiranje v glavno knjigo v skladu s predpisanim kontnim načrtom

1.       Pravne podlage za obračun dohodkov izplačanih fizičnim osebam in razlike med rezidenti in nerezidenti RS
2.       Seznanitev z obračunskimi postavkami pri posameznih oblikah izplačil fizičnim osebam (normirani stroški, obravnava potnih stroškov, prispevkov v breme naročnika in izvajalca dela itd.)
3.       Obdavčitve in oprostitve v kateri primerih in do katere višine (odpravnine, jubilejne nagrade, bonitete, delo na domu) in v katerih primerih dana možnost uveljavljanja dejanskih stroškov ter kdaj
4.       Izpolnitev obrazcev in poročanja za posamezno obliko izplačila mesečna in letna poročila in obvestila
5.       Postopek obračuna posameznih izplačil fizičnim osebam s praktičnimi primeri in poudarkom na kontrolah, ki jih je potrebno izvesti, po izvedeni računalniški obdelavi podatkov ter knjiženjem postavk
6.       Delavnica z reševanjem primerov ter izpolnitvijo obrazcev – dana možnost aktivnega sodelovanja slušateljev

Šola se izvaja štirikrat po pet šolskih ur. Slušatelji se lahko udeležijo le posamezne šole (šole osnov ali šole poglobljenega znanja), lahko pa tudi obeh šol. V slednjem primeru nudimo znižano kotizacijo, in sicer v višini 990 EUR + DDV.

Predavanja se pričnejo ob 8.30, trajajo pet šolskih ur, in končajo ob 13.00. Med predavanji sta dva odmora, prvi odmor traja pol ure, drugi je krajši in traja 15 minut. Med odmori slušateljem v avli pred predavalnico nudimo pogostitev.

Udeleženci bodo prejeli gradivo kot vodnik  s ključnimi podatki, kamor si bodo lahko zabeležili še dodatne pomembne informacije, ki jih bodo pridobili. Po vsakem sklopu predavanj bodo obnovili znanje s praktičnimi primeri. Za reševanje nalog  bodo potrebovali kalkulatorje.

Po zaključku šole slušatelji pridobijo potrdilo o udeležbi posamezne šole.

Upoštevamo odjave, prejete najkasneje tri dni pred začetkom šolanja, sicer zaračunamo celotno kotizacijo. Za razumevanje se vnaprej zahvaljujemo.

V primeru premajhnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.

Dodatna pojasnila o izobraževanju dobite na telefonski številki 01/360 20 08.

izpis_izobrazevanja - Šola2