warning: strpos(): Offset not contained in string in /home/iracunovodstvo/themes/iracunovodstvo/block-block-1.tpl.php on line 39.
Izobraževanje
Predavatelji:
mag. Sabina Lamut

Šola obračuna plač - osnove - IZVEDBA ZAGOTOVLJENA!

Seznanili se boste z obračunom plač, njihovo obdavčitvijo in z vsemi predpisi, ki se nanašajo na pravilen obračun plač. Skupaj bomo rešili veliko praktičnih primerov in se seznanili z izpolnitvijo obrazcev, ki ste jih dolžni posredovati Finančni upravi Republike Slovenije in Ajpes-u ter ZZZS-u v primeru refundacij. Vljudno vabljeni!


Datum in lokacija:

Dobimo se 22., 24., 28. in 30. avgusta 2018 ob 8.30 na Inštitutu za računovodstvo (Brezovica pri Ljubljani). Kako do nas, si oglejte tukaj.

Kotizacija:
490 EUR + DDV

 • začetnikom, ki se pri svojem delu srečujejo z obračunom plač,
 • računovodjem in knjigovodjem,
 • kadrovskim delavcem,
 • poslovnim tajnicam in tajnikom, ki so prevzeli tovrstno zadolžitev,
 • vsem, ki bi želeli pridobiti znanje s področja obračuna plač in jih ta tematika zanima in se z njo srečujejo pri svojem delu.
 • podrobno bodo spoznali obračunske postavke na plačilni listi v povezavi z delovno pravnimi predpisi, socialnimi prispevki, kolektivnimi pogodbami,
 • obdavčitev plač in regresa za letni dopust po Zakonu o dohodnini in predpisih o prispevkih (ZPIZ-2, ZPSV, ZZVZZ in drugih)
 • obravnavo davčnih olajšav pri obračunu plač in njihov vpliv na neto plačo,
 • posebnost pri obračunu bonitet, nadomestil (tudi refundiranih), dodatkov, odtegljajev,
 • obravnava povračil stroškov v zvezi z delom in poročanje na zbirnem in individualnem obrazcu i-REK (prehrana, prevoz, potni nalogi, itd.)
 • pravilno poročanje tudi za pokojninsko osnovo v polja M obrazca i- REK,
 • izpolnitev obrazcev in roki za poročanje FURS-u, Ajpes-u ter ZPIZ-u.

1.       Pravne podlage za obračun stroškov dela (pogodba o delu in seznanitev s predpisi Zakon o delovnem razmerju, Zakon o dohodnini, ZPIZ-2, Zakon o prispevkih za socialno varnost, kolektivne pogodbe za posamezno dejavnost , podzakonski predpisi in uredbe) - bistvena določila,
2.       Seznanitev z vsemi obračunskimi postavkami pri obračunu plače (osnovna plača, dodatki, nadomestila, povračila stroškov, vpliv delovnega časa na izračun, urna postavka za čas nočnega dela, praznikov, bonitete ...),
3.       Davčne olajšave pri obračunu plač in vpliv na višino neto plače (seznanitev z dohodninsko lestvico in vsemi olajšavami (splošne, osebne in posebne olajšave)  – kaj je dolžan delodajalec pridobiti,
4.       Posebnosti pri obračunu plač – bonitete (vrednotenje bonitet), refundacije, odtegljaji,
5.       Obračun regresa za letni dopust in pravilna dohodninska stopnja v navedenem primeru,
6.       Izplačilo nagrade delavcu, ki se nanaša na daljše časovno obdobje ter pravilno poročanje,
7.       Postopek obračuna plač in nadomestil s praktičnimi primeri (enostavni in zapletenejši obračuni plač) in poudarkom na kontrolah, ki jih je potrebno izvesti, po izvedeni računalniški obdelavi podatkov ter knjiženjem postavk,
8.       Delavnica z reševanjem primerov – dana možnost  aktivnega sodelovanja slušateljev.

Šola se izvaja štirikrat po pet šolskih ur. Slušatelji se lahko udeležijo le posamezne šole (šole osnov ali šole poglobljenega znanja), lahko pa tudi obeh šol. V slednjem primeru nudimo znižano kotizacijo, in sicer v višini 990 EUR + DDV.

Predavanja se pričnejo ob 8.30, trajajo pet šolskih ur, in končajo ob 13.00. Med predavanji sta dva odmora, prvi odmor traja pol ure, drugi je krajši in traja 15 minut. Med odmori slušateljem v avli pred predavalnico nudimo pogostitev.

Udeleženci bodo prejeli gradivo kot vodnik  s ključnimi podatki, kamor si bodo lahko zabeležili še dodatne pomembne informacije, ki jih bodo pridobili. Za reševanje nalog  bodo potrebovali kalkulatorje.

Po zaključku šole slušatelji pridobijo potrdilo o udeležbi posamezne šole.

Upoštevamo odjave, prejete najkasneje tri dni pred začetkom šolanja, sicer zaračunamo celotno kotizacijo. Za razumevanje se vnaprej zahvaljujemo.

V primeru premajhnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.

Dodatna pojasnila o izobraževanju dobite na telefonski številki 01/360 20 08.

izpis_izobrazevanja - Šola2