warning: strpos(): Offset not contained in string in /home/iracunovodstvo/themes/iracunovodstvo/block-block-1.tpl.php on line 39.
Izobraževanje

Šola o DDV - osnove

V tridnevni šoli o DDV vas bomo seznanili z osnovami sistema DDV v teoriji in praksi na način, primeren za tiste, ki se z DDV še ne ukvarjate prav dolgo. Vabljeni pa tudi tisti, ki bi želeli osnove ponoviti in obnoviti znanje. Poudarek šole bo na praktičnih zgledih.


Datum in lokacija:

Dobimo se 14., 19. in 21. aprila 2017 ob 8.30 na Inštitutu za računovodstvo (Brezovica pri Ljubljani). Kako do nas, si oglejte tukaj.

Kotizacija:
360 EUR + DDV

 • Začetnikom, ki se pri svojem delu srečujejo z DDV,
 • računovodjem, knjigovodjem in referentom za obračun DDV, ki bi želeli obnoviti svoje znanje na področju DDV, in
 • vsem, ki bi radi pridobili osnovna znanja s področja DDV in ostalih prometnih davkov.
 1. Informacije o aktualni DDV zakonodaji in praksi v Sloveniji,
 2. spremembah izvedbene uredbe Sveta EU na področju storitev, ki smo jih začeli uporabljati s 1. 1. 2017,
 3. naučili se boste izpolnjevati evidence za namene DDV na konkretnih zgledih in
 4. obrazce DDV-O, RP-O in poročilo o dobavah po 76.a členu na konkretnih zgledih,
 5. dobili boste odgovore na vprašanja, ki vas težijo, in imeli možnost aktivne udeležbe in sodelovanja.

1. DDV

 • Pregled slovenske in evropske zakonodaje,
 • novosti v izvedbeni uredbi Sveta EU na področju storitev, povezanih z nepremičninami, ki smo jih začeli uporabljati v letu 2017,
 • kaj vse spada v predmet obdavčitve,
 • kdo so davčni zavezanci in identifikacija za namene DDV,
 • kaj so obdavčljive, oproščene in neobdavčljive transakcije,
 • kje je kraj obdavčitve pri dobavah blaga in storitev,
 • kdaj moramo narediti samoobdavčitev,
 • nastanek obveznosti obračuna DDV,
 • davčna osnova in davčni stopnji,
 • posebnosti pri izdaji računov,
 • promet blaga z EU in tretjimi državami,
 • kaj vse je oproščeno DDV,
 • kdaj moramo uporabiti obvezne klavzule na računih,
 • kdaj dobimo pravico do odbitka DDV,
 • posebnosti pri izračunavanju odbitnega deleža DDV,
 • kdaj moramo narediti popravek odbitka DDV pri osnovnih sredstvih,
 • vlaganje zahtevkov za vračilo DDV, plačanega v tujini,
 • kdaj se je potrebno registrirati za DDV v tujini,
 • sodna praksa in aktualna pojasnila davčnega organa.

 
2. Drugi prometni davki

 • Kdaj plačamo davek na promet nepremičnin in
 • davek na motorna vozila.

 
3. Knjigovodstvo

 • Konkretni zgledi izpolnjevanja evidence o obračunanem DDV (knjiga izdanih računov),
 • evidence o odbitku DDV (knjiga prejetih računov) in
 • druge evidence.

 
4. Obrazec DDV-O, rekapitulacijsko poročilo in poročilo o dobavah po 76.a členu

 • Konkretni zgledi izpolnjevanja obrazca DDV-O,
 • rekapitulacijskega poročila in
 • poročila o dobavah po 76.a členu.

Šola se izvaja trikrat po pet šolskih ur. Predavanja se pričnejo ob 8.30, trajajo pet šolskih ur, in končajo ob 13.00. Med predavanji sta dva odmora, prvi odmor traja pol ure, drugi je krajši in traja 15 minut. Med odmori slušateljem v avli pred predavalnico nudimo pogostitev.

Po zaključku šole slušatelji pridobijo potrdilo o udeležbi posamezne šole.

Cena vključuje udeležbo na šolanju z ustreznim gradivom ter pogostitvijo med odmoroma.

Upoštevamo odjave, prejete najkasneje tri delovne dni pred začetkom šolanja, sicer zaračunamo celotno kotizacijo. Za razumevanje se vnaprej zahvaljujemo.

V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.

Dodatna pojasnila o izobraževanju dobite na telefonski številki 01/360 20 08.

izpis_izobrazevanja - Šola2