warning: strpos(): Offset not contained in string in /home/iracunovodstvo/themes/iracunovodstvo/block-block-1.tpl.php on line 39.
Izobraževanje
Predavatelji:
Irena Kamenščak

Šola dohodnine

Želite pridobiti osnovna in poglobljena znanja s področja dohodnine in obračuna dohodkov fizičnih oseb? Če je vaš odgovor da, potem je Šola dohodnine izobraževanje za vas.

V šoli bodo skozi tri dnevno izobraževanje predstavljena pravila Zakona o dohodnini, pravila glede obračunavanja in poročanja o dohodkih, izplačanih fizičnim osebam ter pravila, ki se nanašajo na mednarodna izplačila dohodkov.


Datum in lokacija:

Dobimo se 16., 21. in 27. novembra 2017 ob 8.30 na Inštitutu za računovodstvo (Brezovica pri Ljubljani). Kako do nas, si oglejte tukaj.

Kotizacija:
360 EUR + DDV

•    začetnikom, ki se pri svojem delu srečujejo z dohodnino in obračunom plač,
•    računovodjem in knjigovodjem,
•    referentom za obračun plač,
•    kadrovskim delavcem
•    in vsem, ki bi radi pridobili znanja s področja dohodnine, ki jih tematika zanima in se z njo srečujejo pri svojem delu.

Z udeležbo na izobraževanju bodo neizkušeni pridobili dobre osnove za nadaljnjo nadgradnjo znanja s tega področja. Osebe, ki že imajo izkušnje na tem področju, pa bodo ponovile osnove, na katere nikoli ne smemo pozabiti ter pridobile / utrdile globlje poznavanje dohodninskega področja. Poleg slovenskega Zakona o dohodnini, bo v Šoli dohodnine predstavljen tudi Zakon o davčnem postopku, v delu, ki se nanaša na dohodnino (npr. priprave obračunov, oddajanje napovedi, popravki obračunov …) ter pravila mednarodnih konvencij o izogibanju dvojnemu obdavčevanju.

V  Šoli dohodnine vas bomo seznanili z osnovami, ki jih določa Zakon o dohodnini glede obdavčitve dohodkov, izplačanih fizičnim osebam, osnovno znanje pa bomo nadgradili tudi z že nekoliko zahtevnejšimi temami, kot je priprava obračunov ob izplačilu dohodkov ter pravili, ki urejajo izplačevanje dohodkov z »mednarodnim elementom«. V šoli bomo združili teoretične osnove s praktično uporabljivim znanjem

1.    dan – Začnimo z osnovami:
•    načela Zakona o dohodnini (ZDoh-2),
•    obdavčljivi / neobdavčljivi dohodki,
•    rezidentski status po ZDoh-2,
•    dohodki iz zaposlitve:
      -  dohodek iz delovnega razmerja (plače, nagrajevanja, poslovodne osebe …),
      -  dohodek iz drugega pogodbenega razmerja (avtorski honorarji, podjemne pogodbe, prokuristi ….),
      -  bonitete,
      -  povračila stroškov,
•    dohodki iz dejavnosti (sistem normirancev, sistem dejanskih prihodkov in odhodkov),
•    dohodki iz oddajanja premoženja v najem,
•    dohodki iz kapitala (obresti, dividende, kapitalski dobički),
•    drugi dohodki.

2.    dan – Poglobimo se v pripravo obračunov dohodkov, izplačanih fizičnim osebam:
•    obračun plače:
      -  primer obračuna,
      -  nagrajevanja,
      -  bonitete,
      -  poročanje FURS,
•    obračuni pogodb o poslovodenju, o prokuri,
•    obračuni avtorskih pogodb, podjemnih pogodb,
•    obračuni dohodkov iz oddajanja premoženja v najem,
•    obračuni dohodkov iz kapitala,
•    obračuni drugih dohodkov,
•    pravilna izbira REK obrazcev in šifer za poročanje,
•    možnosti popravkov / dopolnitev že oddanih REK obrazcev,
•    samoprijave pri neoddanih REK obrazcih.

3.    dan – Potopimo se v mednarodne vode:
•    konvencije o izogibanju dvojnemu obdavčevanju
•    pomembnost statusa rezident / nerezident
•    predstavitev dohodkov po konvenciji
•    uporaba konkretnega pravila po konvenciji za izplačan dohodek
•    uveljavljanje ugodnosti po konvenciji – KIDO postopki

Šola se izvaja trikrat po pet šolskih ur. Predavanja se pričnejo ob 8.30, trajajo pet šolskih ur, in končajo ob 13.00. Med predavanji sta dva odmora, prvi odmor traja pol ure, drugi je krajši in traja 15 minut. Med odmori slušateljem v avli pred predavalnico nudimo pogostitev.

Po zaključku šole slušatelji pridobijo potrdilo o udeležbi na šoli.

Cena vključuje udeležbo na šolanju z ustreznim gradivom ter pogostitvijo med odmoroma.

Upoštevamo odjave, prejete najkasneje tri delovne dni pred začetkom šolanja, sicer zaračunamo celotno kotizacijo. Za razumevanje se vnaprej zahvaljujemo.

V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi izobraževanja.

Dodatna pojasnila o izobraževanju dobite na telefonski številki 01/360 20 08.

izpis_izobrazevanja - Šola2