warning: strpos(): Offset not contained in string in /home/iracunovodstvo/themes/iracunovodstvo/block-block-1.tpl.php on line 39.
Novice
 • 23.09.2013 - 08:43
  GURS je vzpostavil Evidenco trga nepremičnin ETN, v katero morajo med drugim poročati tudi najemodajalci, in sicer do 15. v mesecu za sklenjene pogodbe in anekse v preteklem mesecu.   Poročati...
 • 20.09.2013 - 15:43
  Lastništvo in posedovanje nepremičnin je v Sloveniji različno obdavčeno. Prenos lastništva je lahko obdavčen z davkom na promet nepremičnin (2 %), davkom na dodano vrednost (9,5 ali 22 %), davkom na...
 • 28.08.2013 - 16:42
  Na podlagi novele ZFPPIPP-E lahko dolžnik, pri katerem je nastopila insolventnost, vloži predlog za začetek stečajnega postopka tudi brez plačila predujma za kritje začetnih stroškov stečajnega...
 • 27.08.2013 - 10:45
  Izšla je julijsko/avgustovska izdaja biltena Unikum, številka 7-8/2013.
 • 25.07.2013 - 08:11
  S 1.7.2013 se je začela uporabljati evidenca trga nepremičnin, zato morajo najemodajalci (tako fizične kot tudi pravne osebe) sporočati podatke o sklenjenih najemnih razmerjih GURS-u, prav tako je...
 • 28.06.2013 - 10:45
  Izšla je junijska izdaja biltena Unikum, številka 6/2013.
 • 17.06.2013 - 14:45
  Novela ZFPPIPP-1E je prinesla dodatne pogoje, ki veljajo za dolžnika, za katerega se postopek prisilne poravnave začne po 15. juniju. Njegovo poplačilo upnikov za navadne terjatve mora tako biti:...
 • 30.05.2013 - 13:45
  Izšla je majska izdaja biltena Unikum, številka 5/2013.
 • 30.05.2013 - 09:17
  S 1. 6. 2013 se pričnejo uporabljati spremembe in dopolnitve Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki določajo, da je zavezanec za prijavo družinskega člana v obvezno zdravstveno zavarovanje...
 • 28.05.2013 - 10:31
  Gotovinsko poslovanje ostaja z davčnega, računovodskega in finančnega vidika nespremenjeno. Že mnoga leta nam najmanj zakon o davčnem postopku prepoveduje spreminjati dokumentacijo in poslovne knjige...