warning: strpos(): Offset not contained in string in /home/iracunovodstvo/themes/iracunovodstvo/block-block-1.tpl.php on line 39.
Novice
 • 26.03.2013 - 09:45
  Izšla je marčevska izdaja biltena Unikum, številka 3/2013.
 • 14.03.2013 - 12:53
  Podjetniki in zasebniki, ki poslovnih knjig ne vodijo, saj po Zakonu o dohodnini ne presegajo letno 50.000 prihodkov, odhodki pa se jim upoštevajo v pavšalni višini, t.j. 70 % prihodkov, tak način pa...
 • 07.03.2013 - 09:40
  Davčna uprava je pojasnila, da v tistih primerih, ko zavezanec izstopi iz sistema DDV zato, ker več ne dosega prometa za obvezno identifikacijo, od osnovnih sredstev in nepremičnin obračuna DDV, če...
 • 26.02.2013 - 09:45
  Izšla je februarska izdaja biltena Unikum, številka 2/2013.
 • 19.02.2013 - 09:40
  Ministrstvo za finance je objavilo težko pričakovano obvestilo o začetku uporabe praga opravljenega prometa blaga in storitev za obvezen vstop v sistem DDV, torej 50.000 € namesto dosedanjih 25.000...
 • 29.01.2013 - 09:45
  Izšla je prenovljena januarska izdaja biltena Unikum, številka 1/2013.
 • 25.01.2013 - 10:23
  Izvedbeni Sklep Sveta Evropske unije je bil objavljen v Ur.l. Evropske unije z dne 25.1.2013, številka L22/15. V sklepu je zapisano, da se Republiki Sloveniji dovoli oprostitev DDV za davčne...
 • 21.01.2013 - 12:30
  Carinska in davčna uprava naj bi se združili pod eno streho zaradi vstopa Hrvaške v EU in racionalizacije in optimiranja dela obeh služb. Zakon naj bi začel veljati 1.7.2013, ko naj bi se obe upravi...
 • 09.01.2013 - 08:28
  Predpisana obrestna mera zamudnih obresti velja za šestmesečno obdobje, ki se začne dne 1. januarja 2013, in znaša 8,75 odstotkov.
 • 08.01.2013 - 08:58
  Z novelo ZGD-1G v letu 2012 so spremenjena pravila glede plačevanja nadomestila za javno objavo letnega poročila AJPES-u (kot vemo, smo v preteklih letih nadomestilo plačevali ob oddaji letnega...