warning: strpos(): Offset not contained in string in /home/iracunovodstvo/themes/iracunovodstvo/block-block-1.tpl.php on line 39.
Novice
 • 07.08.2015 - 14:44
  31.7.2015 je v Uradnem listu RS prišlo do napake pri objavi povprečnih plač, ki so osnova tudi za pravilno obračunavanje osebnih prejemkov ter seveda obračun dajatev, popravek je objavljen danes, 7.8...
 • 06.08.2015 - 11:53
  FURS pojasnjuje, da bodo zavezanci ob nakupu davčnih blagajn deležni možnosti uveljavljanja amortizacije po stopnji 50%, torej bodo v dveh letih lahko zmanjšali davčno osnovo v celotnem znesku nakupa...
 • 04.08.2015 - 14:48
  Od 1.8.2015 velja Zakon o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov (ZPIUOD), ki omogoča odpis dolgov zaradi neplačanih računov za elektriko, ogrevanje in komunalo, za dopolnilno zdravstveno...
 • 04.08.2015 - 14:17
  V Državnem zboru je v postopku sprejema zakon o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (IRPS), torej o reševanju sporov brez posredovanja sodišč s ciljem hitrega, cenovno dostopnega, enostavnega...
 • 28.07.2015 - 15:02
  Izšla je julijska izdaja biltena Unikum, številka 7/2015.
 • 27.07.2015 - 09:15
  Novela ZGD-1I spreminja obstoječi 425. člen ZGD-1, ki določa odgovornost družbenikov pri prenehanju družbe po skrajšanem postopku.   Po uveljavitvi novele bodo upniki lahko uveljavljajo svoje...
 • 27.07.2015 - 09:10
  Državni zbor je 13.7. sprejel novelo ZGD-1I, katere namen je bila težnja po omejitvi ustanavljanja družb določenim osebam in preprečiti veriženje poslov. Glede na navedeno je bil spremenjen 10.a člen...
 • 24.07.2015 - 18:10
  55. člen ZGD-1 določa velikostne razrede, ki se z novelo ZGD-1I spreminjajo in velja:   Družba mikro majhna srednja velika povprečno število zaposlenih <10 <10 < 50...
 • 24.07.2015 - 18:05
  Novela ZGD-1I prinaša nova pravila računovodenja in sestavljanja računovodskih izkazov, ki pa se bodo pričela uporabljati prvič za poslovno leto 2016. Ključne novosti so:   - konsolidiranje...
 • 24.07.2015 - 18:00
  Dopisni listi (firma papir) po zadnji spremembi ZGD-1 obvezno vsebujejo  tudi matično številko družbe, novost velja od 8.8.2015.  Če ste doslej na dopisnem papirju navajali številko...