warning: strpos(): Offset not contained in string in /home/iracunovodstvo/themes/iracunovodstvo/block-block-1.tpl.php on line 39.
Novice
 • 16.11.2015 - 11:02
  Ministrstvo za finance je objavilo predlog sprememb nekaj davčnih predpisov, ki so se te dni v javni razpravi, in sicer:   1. Davek od dohodkov pravnih oseb od 1.1.2016 Predlaga se znižanje...
 • 16.11.2015 - 10:31
  Po zakonu morata soglasje za nove računovodske standarde dati tudi gospodarski, finančni in kmetijski minister, predlog besedila novih SRS 2016 je v javni razpravi do 18. novembra 2015.  ...
 • 16.11.2015 - 09:16
  Zakon o udeležbi delavcev pri dobičku (ZUDDob), ki ni prinesel željenih učinkov, se ukinja, na predlog finančnega ministrstva pa bi naj začel veljati nov Zakon o posebni davčni obravnavi nagrajevanja...
 • 16.11.2015 - 08:06
  Obeta se popolna prenova zakona, tako da bi naj sprejeli povsem nov ZTRO-1. Poleg številnih administrativnih poenostavitev ministrstvo predlaga:   širi se uporaba dovoljenja za pooblaščenega...
 • 11.11.2015 - 10:16
  Preiskava tako za majhne kot tudi za mikro kapitalske družbe   Glavna novost, ki jo je prinesla nova računovodska direktiva in s tem novela ZGD-1I je izkazovanje sredstev po izvirni vrednosti,...
 • 04.11.2015 - 09:16
  Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo je dne 22. 10. 2015 po končani javni razpravi sprejel Slovenske računovodske standarde (2016). Na sprejete standarde morajo dati soglasje še ministri...
 • 02.11.2015 - 11:57
  Ministrstvo za finance je na svoji spletni strani dne 30.10.2015 objavilo predlog sprememb Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem potrjevanju računov (UL RS 57/15 in 75/15), v skladu s katerim se:...
 • 29.10.2015 - 11:45
  V skladu s sodbo Sodišča EU C-264/14 Skatteverket proti Davidu Hedqvistu, z dne 22.10.2015, se storitve menjave (tj. nabave in prodaje) bitcoinov (oz. menjave običajnih valut za enote virtualne...
 • 29.10.2015 - 09:20
  Štipenditorji morajo o vseh izplačanih štipendijah poročati Javnemu skladu RS za razvoj kadrov in štipendije. V letošnjem letu bodo morali poročati dvakrat: do 16. novembra 2015 za šolsko...
 • 28.10.2015 - 11:48
  Izšla je oktobrska izdaja biltena Unikum, številka 10/2015.