Novice
 • 13.08.2012 - 08:33
  ZPreZP-1 nam je prinesel nov vrednostni papir – izvršnico. Ministrstvo za finance je na svoji spletni strani objavilo predlogo obrazca izvršnice, ki jo lahko najdete tukaj.
 • 08.08.2012 - 08:57
  Od uveljavitve novele ZGD-1G mora podjetnik prenehanje opravljanja dejavnosti prijaviti najmanj 3 dni prej (doslej 15 dni). Podjetnik mora vsaj tri mesece pred prenehanjem opravljanja dejavnosti na...
 • 31.07.2012 - 11:28
  Obvezni pobot od avgusta 2012    Z uveljavitvijo ZPreZP-1 so nekatera pravila za obvezni pobot spremenjena ali dopolnjena. Tako odslej velja:   - V obvezni pobot se prijavijo...
 • 30.07.2012 - 09:10
  Z uveljavitvijo spremenjenega 38.a člena ZGD-1 (glej Ur.l.57/2012) veljajo nove omejitve pri sklepanju poslov ter druge določbe v zvezi z odpravo nasprotja interesov.   Sklepanje pogodb  je...
 • 30.07.2012 - 08:10
  Z objavo sprememb ZGD-1 v Uradnem listu št. 57/2012 so prenehale tihe družbe. Nosilec tihe družbe mora najkasneje do 28.1.2013 napraviti obračun s tihim družbenikom in mu njegov vložek izplačati v...
 • 24.07.2012 - 08:45
  Davčna uprava je izdala novo obvestilo, s katerim odsvetuje uporabo splošnega sklica 99996, pač pa priporoča, da naj zavezanec za vsako vrsto davka  pripravi svoje plačilno navodilo in v podatek...
 • 16.07.2012 - 10:22
  Ministrstvo za finance je pripravilo predloga sprememb Zakona o dohodnini in o Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, s katerima se spreminja pavšalna obdavčitev podjetnikov, pri družbah pa se ta...
 • 16.07.2012 - 08:59
  V Ur. l. RS, št. 51/2012, je bila 6.7.2012 objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (v nadaljevanju Uredba za tujino). Uredba sicer...
 • 09.07.2012 - 09:26
  Predpisana obrestna mera zamudnih obresti, ki velja za šestmesečno obdobje, ki se je začelo dne 1. julija 2012, znaša 9 odstotkov. Objavljena je bila v Ur.l. RS št. 51/2012.
 • 29.06.2012 - 10:42
  Spremembe in dopolnitve Zakona o davku na dodano vrednost, ki so bile v javni obravnavi od aprila, in se nanašajo predvsem na spremenjena pravila pri izdajanju računov, je ministrstvo za finance...