warning: strpos(): Offset not contained in string in /home/iracunovodstvo/themes/iracunovodstvo/block-block-1.tpl.php on line 39.
Novice
 • 12.01.2015 - 10:55
  Pravilnik o vsebini, obliki in načinu potrjevanja vezane knjige računov je bil izdan v Ur.l. št. 2/2015, vzorec računa iz vezane knjige računov najdete s klikom tukaj.   Z 31. januarjem 2015...
 • 07.01.2015 - 08:44
  Predpisana obrestna mera zamudnih obresti za šestmesečno obdobje, ki se je začelo dne 1. januarja 2015, znaša 8,05 % (objavljeno v Uradnem listu RS št. 2/2015).
 • 05.01.2015 - 11:25
  Najnižja osnova za obračun prispevkov za osebe v delovnem razmerju znaša v letu 2015 znesek 52 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec (410. člen...
 • 05.01.2015 - 08:48
  V letnem poročilu je za vse družbe, ne glede na velikost in zavezanost k reviziji, obvezno razkritje po SRS 8.30, in sicer preračun poslovnega izida, ki se izračuna na podlagi rasti cen življenjskih...
 • 30.12.2014 - 16:06
  V Ur.l. 94/2014 so objavljene nove višine davčnih olajšav in dohodninska lestvica, ki veljajo pri obračunavanju dohodnine za leto 2015. Podatke najdete tukaj.
 • 30.12.2014 - 12:40
  Izšla je decembrska izdaja biltena Unikum, številka 12/2014.
 • 30.12.2014 - 11:06
  29.12.2014 je MF objavil spremembo osnutka pravilnika, ki bo v uporabi od 31.1.2015, ki jo bodo morali zavezanci uporabiti pri izdaji računov v primeru nedelovanja računalniškega programa oziroma...
 • 08.12.2014 - 12:11
  Vsak zavezanec za dohodnino se lahko sam odloči, komu se nameni del njegove dohodnine, ki mu je bila odmerjena (za humanirane, splošno-koristne… namene). Ministrstvo za finance in FURS vsako leto...
 • 25.11.2014 - 13:55
  Izšla je novembrska izdaja biltena Unikum, številka 11/2014.
 • 13.11.2014 - 14:11
  Na predlog MF med gradivi, ki jih obravnava Vlada, najdemo tudi spremembe Zakona o davčnem postopku, ki se nanašajo na gotovinsko poslovanje v 2015. Po predlogu MF bi naj v 2015 zaživeli dve novosti...