warning: strpos(): Offset not contained in string in /home/iracunovodstvo/themes/iracunovodstvo/block-block-1.tpl.php on line 39.
Novice
 • 26.11.2013 - 11:10
  Izšla je novembrska izdaja biltena Unikum, številka 11/2013.
 • 19.11.2013 - 11:04
  Sprememba pogojev za zavarovanje po 6. točki 1. ods. 15. čl. ZZVZZ   Sprejem Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-M; Ur.l.št.91/...
 • 29.10.2013 - 10:45
  Izšla je oktobrska izdaja biltena Unikum, številka 10/2013.
 • 18.10.2013 - 12:47
  Vlada RS je določila besedilo predloga Zakona o davku na nepremičnine, pol davka naj bi šlo v proračun države, pol pa v proračun občin.   Davčne stopnje so zelo različne (za stanovanjske od 0,15...
 • 11.10.2013 - 11:47
  S 1. 10. 2013 je vzpostavljena vzajemnost med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo pri vračilu davka na dodano vrednost davčnim zavezancem s sedežem v Sloveniji oz. Srbiji brez omejitev.  ...
 • 27.09.2013 - 12:20
  Državni zbor je na svoji seji dne 24.9.2013 sprejel spremenjena pravila o tanki kapitalizaciji, ki bodo veljala od 1. januarja 2014.   Po novem se med posojila, pri katerih se ugotavlja presežek...
 • 27.09.2013 - 11:43
  Tudi v letu 2014 in nadaljnjih letih bo dobiček pravnih oseb obdavčen po stopnji 17%. Tako so odločili poslanci na svoji seji 24.9.2013, ko so sprejeli spremembe zakona o davku od dohodkov pravnih...
 • 25.09.2013 - 10:45
  Izšla je septembrska izdaja biltena Unikum, številka 9/2013.
 • 23.09.2013 - 08:43
  GURS je vzpostavil Evidenco trga nepremičnin ETN, v katero morajo med drugim poročati tudi najemodajalci, in sicer do 15. v mesecu za sklenjene pogodbe in anekse v preteklem mesecu.   Poročati...
 • 20.09.2013 - 15:43
  Lastništvo in posedovanje nepremičnin je v Sloveniji različno obdavčeno. Prenos lastništva je lahko obdavčen z davkom na promet nepremičnin (2 %), davkom na dodano vrednost (9,5 ali 22 %), davkom na...