Novice
 • 21.01.2013 - 12:30
  Carinska in davčna uprava naj bi se združili pod eno streho zaradi vstopa Hrvaške v EU in racionalizacije in optimiranja dela obeh služb. Zakon naj bi začel veljati 1.7.2013, ko naj bi se obe upravi...
 • 09.01.2013 - 08:28
  Predpisana obrestna mera zamudnih obresti velja za šestmesečno obdobje, ki se začne dne 1. januarja 2013, in znaša 8,75 odstotkov.
 • 08.01.2013 - 08:58
  Z novelo ZGD-1G v letu 2012 so spremenjena pravila glede plačevanja nadomestila za javno objavo letnega poročila AJPES-u (kot vemo, smo v preteklih letih nadomestilo plačevali ob oddaji letnega...
 • 07.01.2013 - 10:13
  Na podlagi Pravilnika o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2013 (Ur.l. RS, št. 102/12) znašajo stopnje dohodnine in olajšave za leto 2013:
 • 04.01.2013 - 08:51
  Rast življenjskih potrebščin v letu 2012 je znašala 2,7 %. To je tudi stopnja rasti, ki jo uporabijo podjetja pri razkritju poslovnega izida po SRS 8, po katerem morajo preračunati poslovni izid na...
 • 03.01.2013 - 08:26
  V ur.l. je bil objavljen Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2013, ki velja s 1. januarjem 2013. Preberete si ga lahko tukaj.
 • 02.01.2013 - 08:16
  Z davkom na nepremično premoženje večje vrednosti, se za leti 2013 in 2014 obdavčijo nepremičnine na območju Republike Slovenije, ki po stanju na 1.1. pripadajo istemu lastniku. Zakon o izvrševanju...
 • 28.12.2012 - 10:50
  MF je objavilo obrazec za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine za leto 2012.   Obrazec vložijo le tisti, ki med letom niso uveljavljali...
 • 27.12.2012 - 11:53
  Klavzule S 1.1.2013 veljajo spremenjene zakonske določbe o izdajanju računov. Glede klavzul se spremeni: kadar je račun izdan za oproščeno dobavo blaga ali storitev, se navede določba Direktive ali...
 • 27.12.2012 - 10:10
  Izšla je decembrska izdaja biltena Unikum, številka 12/2012.