warning: strpos(): Offset not contained in string in /home/iracunovodstvo/themes/iracunovodstvo/block-block-1.tpl.php on line 39.
Novice
 • 01.08.2016 - 11:49
  eVročitev šteje za opravljeno z dnem, ko naslovnik v portalu eDavki prevzame dokument z elektronskim podpisom vročilnice. Če ga ne prevzame v 15 dneh, velja vročitev za opravljeno z dnem preteka tega...
 • 01.08.2016 - 10:03
  FURS je objavil nov obrazec zahtevka za povračilo ali odpust zneska dajatve na podlagi Carinskega zakonika Unije. Carinski dolg pri uvozu nastane s sprostitvijo v prost promet blaga, zavezanega...
 • 28.07.2016 - 16:11
  Kadar so roki, do katerih je treba kaj izpolniti (npr. oddati davčni obračun), določeni z datumi, ni težav. Včasih pa so roki za izpolnitev določeni v dnevih ali pa celo v mesecih, takrat pa je dobro...
 • 28.07.2016 - 09:26
  AJPES je objavil poenotene obrazce za predložitev podatkov iz bilance stanja in podatkov iz izkaza poslovnega izida za gospodarske družbe, zadruge, samostojne podjetnike, društva in nepridobitne...
 • 28.07.2016 - 08:51
  Sredi julija je MGRT izdalo še tretje splošno mnenje o uveljavljanju olajšav  za raziskave in razvoj, glej tukaj.    V tretjem mnenju ministrstvo obravnava davčne zavezance, ki v...
 • 27.07.2016 - 14:39
  V Uradnem listu RS številka 47/2016 je bil 1. 7. 2016 objavljen nov Zakon o trošarinah (v nadaljevanju ZTro-1), ki prinaša posodobitve in vsebinsko prenovo obstoječe zakonodaje na področju trošarin....
 • 25.07.2016 - 09:51
  29.7.2016 se izteka javna obravnava predloga Ministrstva za finance glede davčnega prestrukturiranja, torej sprememb Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb ZDDPO-2 in Zakona o dohodnini ZDoh-2....
 • 05.07.2016 - 14:49
  Predpisana obrestna mera zamudnih obresti velja za šestmesečno obdobje, ki se začne dne 1. julija 2016, in znaša 8 odstotkov.   Vir: https://www.uradni-list.si/1/content?id=127171#!/Visina-...
 • 04.07.2016 - 11:20
  MGRT je pripravilo predlog sprememb ZGD-1, ki so v javni obravnavi do 15.7.2016.   Prenaša se Direktiva 2014/95/EU glede razkritja nefinančnih informacij in informacij o raznolikosti nekaterih...
 • 04.07.2016 - 08:41
  Po spremenjenem Pravilniku o izvajanju Zakona o DDV se izjavi iz 45. člena ZDDV-1 za obdavčitev prometa z nepremičninami ali storitev najema predložita v elektronski obliki preko sistema eDavki na...