warning: strpos(): Offset not contained in string in /home/iracunovodstvo/themes/iracunovodstvo/block-block-1.tpl.php on line 39.
Novice
 • 04.05.2016 - 16:11
  Vrhovno Sodišče je v sodbi Sodbo VS, številka: X Ips 2/2011 (v zvezi s sodbo UprS, št. I U 611/2010 z dne 23.11.2010) odločilo, da nedokazanost transakcij z verodostojnimi listinami, ni zadosten...
 • 29.04.2016 - 09:51
  Ministrstvo za finance je objavilo predlog novega zakona, rok za pripombe je 26.5.2016.   Na področju revidiranja vsebuje: ukrepe, ki veljajo za vse pooblaščene revizorje in revizijske družbe,...
 • 26.04.2016 - 14:23
  Izšla je aprilska izdaja biltena Unikum, številka 4/2016.
 • 25.04.2016 - 08:40
  Pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov za obresti na posojila med povezanimi osebam (fizičnimi in/ali pravnimi osebami) je v določenih primerih potrebno ugotavljati priznano obrestno mero – POM....
 • 22.04.2016 - 15:34
  S 26.4.2016 stopijo v veljavo spremembe ZFPPIPP, ki se nanašajo na:   več novosti glede osebnih stečajev: določena so posebna pravila o osebnih podatkih insolventnega dolžnika, podpis dolžnika...
 • 21.04.2016 - 10:34
  Na spletni strani Ministrstva za finance je objavljen predlog sprememb Pravilnika o izvajanju ZDDV-1, v skladu s katerim se obveznosti izdajanja računov pod določenimi pogoji razbremenjujejo...
 • 20.04.2016 - 13:59
  V primerjalni tabeli preverite, kakšne so obdavčitve pri dobičku, plačah, motornih vozilih in nepremičninah ter kakšen je davek na dodano vrednost v 10 državah centralne in vzhodne Evrope: v...
 • 11.04.2016 - 08:59
  Pregled sprememb in novosti pri veljavnih kolektivnih pogodbah v 2016   V letu 2016 je prišlo do sprememb pri: Kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije – prenova...
 • 06.04.2016 - 09:07
  Ustavno sodišče je razveljavilo tretji odstavek 8. člena Zakona o davku na promet nepremičnin, v delu, ki kot osnovo za davek določa 80% posplošene tržne vrednosti te nepremičnine. Razveljavitev je...
 • 01.04.2016 - 09:19
  Od začetka veljavnosti novih pravil za določanje kraja obdavčitve elektronskih, telekomunikacijskih in RTV storitev se dogaja, da tuji zavezanci, kljub temu, da jim slovenski kupec predloži svojo DDV...