warning: strpos(): Offset not contained in string in /home/iracunovodstvo/themes/iracunovodstvo/block-block-1.tpl.php on line 39.
Novice
 • 27.12.2013 - 11:48
  S 1.1.2014 se bodo začele uporabljati spremembe Zakona o političnih strankah, ki ne prinaša le novosti v financiranju strank temveč tudi pravilih glede sestave in oddaje letnih poročil.  ...
 • 23.12.2013 - 08:36
  Vlada je z namenom obvladovanja sive ekonomije razpravljala o omejitvah gotovinskega poslovanja ter sprejela sklep, da bo omejitev šla v dve smeri: za tiste zavezance, ki prejemajo plačilo v...
 • 16.12.2013 - 10:54
  Vlada je določila predlog sprememb Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma ZPPDFT. Na predlog Vlade bi naj bilo obvezno negotovinsko plačevanje vseh prodaj blaga in...
 • 13.12.2013 - 11:41
  Skrajni rok za poročanje o najemnih razmerjih, ki so obstajala po stanju na dan 1.7.2013, je bil 15. december 2013. Iz tehničnih in organizacijskih razlogov je GURS ta rok podaljšal, in sicer fizične...
 • 11.12.2013 - 10:56
  Z novelo ZFPPIPP-F se uveljavljajo nova in spremenjena pravila:   za ugotavljanje insolventnosti: šteje se, da je pravna oseba, podjetnik ali zasebnik postal trajneje nelikviden, če za več kot...
 • 10.12.2013 - 12:40
  V Ur.l. RS št. 101/2013 je objavljen nov zakon, ki uvaja skupen davek za obdavčitev nepremičnin. Nov davek nadomešča dosedanje štiri dajatve: nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč, davek od...
 • 27.11.2013 - 15:18
  S 1.1.2014 je ukinjena oljašava za dnevne čezmejne delovne migrante, seniorska olajšava pri dohodnini, odpravljeno je avtomatično letno usklajevanje davčnih olajšav in davčne lestvice (po novem je...
 • 26.11.2013 - 14:04
  Plačevanje v društvih, fundacijah, ustanovah, prostovoljskih organizacijah, zbornicah, političnih strankah in drugih nepridobitnih in splošnokoristnih dejavnostih ostaja nespremenjeno kljub...
 • 26.11.2013 - 11:10
  Izšla je novembrska izdaja biltena Unikum, številka 11/2013.
 • 19.11.2013 - 11:04
  Sprememba pogojev za zavarovanje po 6. točki 1. ods. 15. čl. ZZVZZ   Sprejem Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-M; Ur.l.št.91/...