Novice
 • 28.08.2013 - 16:42
  Na podlagi novele ZFPPIPP-E lahko dolžnik, pri katerem je nastopila insolventnost, vloži predlog za začetek stečajnega postopka tudi brez plačila predujma za kritje začetnih stroškov stečajnega...
 • 27.08.2013 - 10:45
  Izšla je julijsko/avgustovska izdaja biltena Unikum, številka 7-8/2013.
 • 25.07.2013 - 08:11
  S 1.7.2013 se je začela uporabljati evidenca trga nepremičnin, zato morajo najemodajalci (tako fizične kot tudi pravne osebe) sporočati podatke o sklenjenih najemnih razmerjih GURS-u, prav tako je...
 • 28.06.2013 - 10:45
  Izšla je junijska izdaja biltena Unikum, številka 6/2013.
 • 17.06.2013 - 14:45
  Novela ZFPPIPP-1E je prinesla dodatne pogoje, ki veljajo za dolžnika, za katerega se postopek prisilne poravnave začne po 15. juniju. Njegovo poplačilo upnikov za navadne terjatve mora tako biti:...
 • 30.05.2013 - 13:45
  Izšla je majska izdaja biltena Unikum, številka 5/2013.
 • 30.05.2013 - 09:17
  S 1. 6. 2013 se pričnejo uporabljati spremembe in dopolnitve Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki določajo, da je zavezanec za prijavo družinskega člana v obvezno zdravstveno zavarovanje...
 • 28.05.2013 - 10:31
  Gotovinsko poslovanje ostaja z davčnega, računovodskega in finančnega vidika nespremenjeno. Že mnoga leta nam najmanj zakon o davčnem postopku prepoveduje spreminjati dokumentacijo in poslovne knjige...
 • 23.05.2013 - 16:02
  V usklajevanju so spremembe Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb. Po predlogu MF bi naj bila končna stopnja DDPO 17 % (brez nadaljnjega zmanjševanja na 16 % v letu 2014 in na 15 % od leta 2015 kot...
 • 15.05.2013 - 08:18
  Po vstopu Hrvaške v EU bo v primerih večjega vnosa žganih pijač, cigaret… še vedno treba plačevati trošarino. Kdaj bo treba plačevati trošarino od goriva in kdaj v drugih primerih kot tudi vse ostale...