warning: strpos(): Offset not contained in string in /home/iracunovodstvo/themes/iracunovodstvo/block-block-1.tpl.php on line 39.
Novice
 • 13.12.2013 - 11:41
  Skrajni rok za poročanje o najemnih razmerjih, ki so obstajala po stanju na dan 1.7.2013, je bil 15. december 2013. Iz tehničnih in organizacijskih razlogov je GURS ta rok podaljšal, in sicer fizične...
 • 11.12.2013 - 10:56
  Z novelo ZFPPIPP-F se uveljavljajo nova in spremenjena pravila:   za ugotavljanje insolventnosti: šteje se, da je pravna oseba, podjetnik ali zasebnik postal trajneje nelikviden, če za več kot...
 • 10.12.2013 - 12:40
  V Ur.l. RS št. 101/2013 je objavljen nov zakon, ki uvaja skupen davek za obdavčitev nepremičnin. Nov davek nadomešča dosedanje štiri dajatve: nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč, davek od...
 • 27.11.2013 - 15:18
  S 1.1.2014 je ukinjena oljašava za dnevne čezmejne delovne migrante, seniorska olajšava pri dohodnini, odpravljeno je avtomatično letno usklajevanje davčnih olajšav in davčne lestvice (po novem je...
 • 26.11.2013 - 14:04
  Plačevanje v društvih, fundacijah, ustanovah, prostovoljskih organizacijah, zbornicah, političnih strankah in drugih nepridobitnih in splošnokoristnih dejavnostih ostaja nespremenjeno kljub...
 • 26.11.2013 - 11:10
  Izšla je novembrska izdaja biltena Unikum, številka 11/2013.
 • 19.11.2013 - 11:04
  Sprememba pogojev za zavarovanje po 6. točki 1. ods. 15. čl. ZZVZZ   Sprejem Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-M; Ur.l.št.91/...
 • 29.10.2013 - 10:45
  Izšla je oktobrska izdaja biltena Unikum, številka 10/2013.
 • 18.10.2013 - 12:47
  Vlada RS je določila besedilo predloga Zakona o davku na nepremičnine, pol davka naj bi šlo v proračun države, pol pa v proračun občin.   Davčne stopnje so zelo različne (za stanovanjske od 0,15...
 • 11.10.2013 - 11:47
  S 1. 10. 2013 je vzpostavljena vzajemnost med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo pri vračilu davka na dodano vrednost davčnim zavezancem s sedežem v Sloveniji oz. Srbiji brez omejitev.  ...