warning: strpos(): Offset not contained in string in /home/iracunovodstvo/themes/iracunovodstvo/block-block-1.tpl.php on line 39.
Novice
 • 28.07.2016 - 08:51
  Sredi julija je MGRT izdalo še tretje splošno mnenje o uveljavljanju olajšav  za raziskave in razvoj, glej tukaj.    V tretjem mnenju ministrstvo obravnava davčne zavezance, ki v...
 • 27.07.2016 - 14:39
  V Uradnem listu RS številka 47/2016 je bil 1. 7. 2016 objavljen nov Zakon o trošarinah (v nadaljevanju ZTro-1), ki prinaša posodobitve in vsebinsko prenovo obstoječe zakonodaje na področju trošarin....
 • 25.07.2016 - 09:51
  29.7.2016 se izteka javna obravnava predloga Ministrstva za finance glede davčnega prestrukturiranja, torej sprememb Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb ZDDPO-2 in Zakona o dohodnini ZDoh-2....
 • 05.07.2016 - 14:49
  Predpisana obrestna mera zamudnih obresti velja za šestmesečno obdobje, ki se začne dne 1. julija 2016, in znaša 8 odstotkov.   Vir: https://www.uradni-list.si/1/content?id=127171#!/Visina-...
 • 04.07.2016 - 11:20
  MGRT je pripravilo predlog sprememb ZGD-1, ki so v javni obravnavi do 15.7.2016.   Prenaša se Direktiva 2014/95/EU glede razkritja nefinančnih informacij in informacij o raznolikosti nekaterih...
 • 04.07.2016 - 08:41
  Po spremenjenem Pravilniku o izvajanju Zakona o DDV se izjavi iz 45. člena ZDDV-1 za obdavčitev prometa z nepremičninami ali storitev najema predložita v elektronski obliki preko sistema eDavki na...
 • 01.07.2016 - 08:23
  Zavezanci lahko uveljavljajo davčno olajšavo v višini 100 % vlaganja v raziskave in razvoj. RR mora imeti naslednje lastnosti: dejavnost je nova, ustvarjalna, negotova, sistematična in prenosljiva in...
 • 30.06.2016 - 10:25
  Ministrstvo za delo pojasnjuje, da bi naj v primeru menjave zaposlitve tekom koledarskega leta  vsak delodajalec nosil breme zagotavljanja letnega dopusta v sorazmernem delu glede na trajanje...
 • 30.06.2016 - 09:51
  V skladu z ureditvijo Konvencije MOD št. 132 o plačanem letnem dopustu ter določbo 160. člena ZDR-1 se letni dopust določa in izrablja le v delovnih dnevih in ne po urah. Pri izrabi letnega...
 • 28.06.2016 - 13:37
  Izšla je junijska izdaja biltena Unikum, številka 6/2016.