warning: strpos(): Offset not contained in string in /home/iracunovodstvo/themes/iracunovodstvo/block-block-1.tpl.php on line 39.
Plače in druga izplačila fizičnim osebam
 • 22.12.2014 Delo upokojencev
  VPRAŠANJE: Upokojenec, lastnik družbe, ki je v družbi prokurist, prejema nadomestilo za opravljeno delo po opravljenih urah ter povračilo potnih stroškov, ki jih ima v zvezi z opravljenim delom....
 • 03.12.2014 Delo upokojenca, ki je hkrati lastnik obvladujoče družbe
  VPRAŠANJE: Oseba A ima pogodbo o prokuri za vodenje gospodarske družbe. Sedaj je ta oseba postala upokojenec. Direktor družbe je druga oseba.   Zanima vas, kako lahko prokuristu-upokojencu...
 • 21.11.2014 Povračilo stroškov prevoza na delo
  VPRAŠANJE: Po zakonu o delovnih razmerjih je delodajalec dolžan delavcu povrniti stroške prevoza na delo in z dela.   Delodajalec se pri določanju pravic in obveznosti iz delovnega razmerja...
 • 13.11.2014 Oprostitev plačila prispevka za brezposelnost
  VPRAŠANJE: 17.6.2013 ste za nedoločen čas s poskusno dobo zaposlili delavca. Poskusnega dela ni opravil, na podlagi tega mu bo vročena redna odpoved iz razloga neopravljenega poskusnega dela.  ...
 • 06.11.2014 Neplačana odsotnost
  VPRAŠANJE: Zanimajo vas informacije v zvezi z neplačano odsotnostjo:   kaj je potrebno storiti, da zaposleni lahko koristi neplačan dopust? kakšen sklep je potreben ali kakšni so pogoji za to?...
 • 30.07.2014 Pravica do regresa
  VPRAŠANJE: Delavka, medicinska sestra je zaposlena pri zasebnem zdravniku. Zanima vas njena pravica do višine regresa za letni dopust (v višini minimalne plače ali se upošteva določbe ZUJF). Pri...
 • 23.06.2014 Napotitev delavcev na delo v tujino
  VPRAŠANJE: Podjetje registrirano v Sloveniji s tujima lastnikoma (državljana Nemčije) je z večjim podjetjem v Nemčiji sklenilo pogodbo za opravljanje del na gradbišču v Nemčiji do konca leta...
 • 28.05.2014 Delo prokurista
  VPRAŠANJE: Z dnem 1.4.2013 se je direktor upokojil, podpisana pa je bila z njim pogodba za prokuro za zastopanje podjetja. V pogodbi je doloceno, da se mu izplacuje nagrada v visini 783,66 €  ...
 • 04.04.2014 Predlaganje REK obrazcev za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo
  V Uradnem listu RS, št. 22/14 z dne 31. 3. 2014, je objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu...
 • 02.04.2014 Prispevki za posebne primere zavarovanja, ki se plačujejo v pavšalnem znesku – od 1. 4. 2014 dalje
  V Uradnem listu RS, št. 20/14, z dne 21. 3. 2014 je bil objavljen Sklep o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja, ki od 1. 4. 2014 dalje, na podlagi 143. člena Zakona o pokojninskem in...