Plače in druga izplačila fizičnim osebam
 • 17.12.2012 Ustanovitelj in zakoniti zastopnik enoosebne družbe
  VPRAŠANJE: Fizična oseba bo ustanovila družbo z omejeno odgovornostjo A. Ustanovitelj je trenutno zaposlen še v drugi družbi, vendar bo čez čas zavarovan v družbi A. Že za v bodoče bi se rad izognil...
 • 15.10.2012 Zavarovanje poslovodij
  VPRAŠANJE: Zanima vas, kakšna je obveznost za vključitev v zavarovanje družbenikov, poslovodij v družbi z neomejeno odgovornostjo, komanditni družbi.
 • 12.10.2012 Delo prokurista
  VPRAŠANJE: Lastnik podjetja se je v letu 2012 upokojil in postal prokurist. Že pred upokojitvijo je uporabljal službeno osebno vozilo v zasebne namene in ste mu obračunali boniteto. Zanima vas, kako...
 • 05.10.2012 Nagrada dijaku za obvezno praktično delo
  VPRAŠANJE: Pri samostojnem podjetniku je dijakinja opravljala obvezno praktično delo (na podlagi učne pogodbe), za katero je v letu 2011  prejela plačilo v višini 720,00 EUR, skladno z uredbo....
 • 03.10.2012 Samostojni podjetnik in koriščenje pravice do krajšega delovnega časa
  VPRAŠANJE: 1) Fizična oseba bi bila zaposlena 4 ure pri delodajalcu, 4 ure bi koristila starševski dopust. Poleg tega želi pričeti s samostojnim opravljanjem dejavnosti (»popoldanski s.p.«). Ali so...
 • 01.10.2012 Dopolnilno delo
  VPRAŠANJE: V podjetju A je 5 delavcev, ki imajo sklenjeno delovno razmerje za polni delovni čas. Teh 5 delavcev ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za dopolnilno delo še v podjetju B. Delodajalci...
 • 27.08.2012 Izplačilo članom nadzornega sveta
  VPRAŠANJE: Izplačane sejnine, pa tudi druga plačila, ki se fizičnim osebam zagotavljajo na podlagi članstva v nadzornem svetu, se obravnavajo kot dohodek iz drugega pogodbenega razmerja po 38.čl....
 • 24.08.2012 Odpravnina ob upokojitvi
  VPRAŠANJE: Zanima vas, do kolikšne odpravnine ob upokojitvi je upravičen delavec, ki ima 1.700 € bto plače. Uredba določa, da je znesek, ki se ne všteva v davčno osnovo delavca 4.063 € . Ali to...
 • 26.07.2012 Izplačila poslovodji upokojencu
  VPRAŠANJE: Upokojenec je sklenil pogodbo o prokuri. V pogodbi je napisano, da se opravljene ure ne zaračunajo in da je prokurist upravičen do povračil stroškov v zvezi z delom (dnevnice, kilometrina...
 • 23.07.2012 Izvršba na regres
  VPRAŠANJE: Ali moramo od regresa odbiti izvršbo? Ali lahko regres izplačamo v gotovini in se s tem izognemo, da banka regres vzame zaradi različnih blokad (izvršb)?