warning: strpos(): Offset not contained in string in /home/iracunovodstvo/themes/iracunovodstvo/block-block-1.tpl.php on line 39.
Članek
Objavljeno: 03.04.2018 - 09:00
Avtor: Kristinka Vukovič
Vir: Bilten Unikum

Branje bilance stanja

Branje bilanc je zahtevnejše početje od njihovega sestavljanja, za to potrebnega veliko znanja in izkušenj. Če še poznamo pravila vrednotenja in nekako poknjižimo vse poslovne dogodke, računovodske izkaze na podlagi prednastavljenih formul pa izdela računalniški program sam, tudi računovodja lahko izgubi občutek, kaj je v bilanci stanja. Zato si jo je dobro spraviti na papir ali ekran v zgoščeni sliki – da dobimo grobo predstavo o tem, kolikšni so deleži pomembnejših sestavin premoženja in dolgov ter kapitala našega podjetja.


Za uspešno branje bilanc je v prvi fazi treba vedeti, kaj se skriva za postavkami v bilancah. Vedeti je torej treba, kaj posamezna bilančna postavka pomeni, kaj vse se lahko izkaže pod to postavko, kakšna so pravila vrednotenja teh postavk na bilančni presečni dan, dobrodošle pa so tudi izkušnje, na podlagi katerih vemo, katere pasti se lahko skrivajo v računovodskih izkazih. Ko vse to...

Ogled celotnega članka je na voljo le registriranim uporabnikom. Registriraj se brezplačno