warning: strpos(): Offset not contained in string in /home/iracunovodstvo/themes/iracunovodstvo/block-block-1.tpl.php on line 39.
Članek
Objavljeno: 01.03.2018 - 10:00
Avtor: Kristinka Vukovič
Vir: Bilten Unikum

Razmejitve in rezervacije

Računovodenje za gospodarske družbe, samostojne podjetnike in druge zasebnike, društva, zasebne zavode, ustanove in druge pravne osebe zasebnega prava temelji na upoštevanju dveh temeljnih računovodskih predpostavk, to je časovne neomejenosti delovanja in nastanka poslovnih dogodkov.Računovodenje za gospodarske družbe, samostojne podjetnike in druge zasebnike, društva, zasebne zavode, ustanove in druge pravne osebe zasebnega prava temelji na upoštevanju dveh temeljnih računovodskih predpostavk, to je časovne neomejenosti delovanja in nastanka poslovnih dogodkov.


Temeljna računovodska predpostavka upoštevanje nastanka poslovnih dogodkov se razlikuje od načela upoštevanja denarnega toka po zapisovanju poslovnih dogodkov v poslovne knjige takrat, ko so dejansko nastali, in v obdobje, na katero se dejansko nanašajo, ne glede na to, ali so bile terjatve in obveznosti v zvezi s temi dogodki tudi že plačane. V izkazu poslovnega izida, to je temeljnem r...

Ogled celotnega članka je na voljo le registriranim uporabnikom. Registriraj se brezplačno