warning: strpos(): Offset not contained in string in /home/iracunovodstvo/themes/iracunovodstvo/block-block-1.tpl.php on line 39.
Članek
Objavljeno: 08.12.2017 - 10:25
Avtor: Kristinka Vukovič
Vir: Bilten Unikum

Razlike v računovodskem poročilu po SRS in MSRP

Družbe in podjetniki morajo voditi poslovne knjige in jih enkrat letno zaključiti v skladu z ZGD-1 in slovenskimi računovodskimi standardi ali mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, če zakon ne določa drugače (velja za normirane samostojne podjetnike), na podlagi zaključenih poslovnih knjig pa izdelati letno poročilo.


Letno poročilo sprejmejo poslovodstvo in organi družbe, do njega pa ima pravico tudi širša javnost (oddajo na AJPES za namene javne objave predpisuje 58. člen ZGD-1). Dodatno je treba poročati za namene državne statistike in namene (npr. davčne ali raziskovalne), tudi to poročanje se opravi z oddajo podatkov na AJPES, vendar na vnaprej predpisanih obrazcih.

Vsebino letnega ...

Ogled celotnega članka je na voljo le registriranim uporabnikom. Registriraj se brezplačno