warning: strpos(): Offset not contained in string in /home/iracunovodstvo/themes/iracunovodstvo/block-block-1.tpl.php on line 39.
Članek
Objavljeno: 07.06.2018 - 09:00
Avtor: Kristinka Vukovič
Vir: Bilten Unikum

Knjiženje za društvo specifičnih poslovnih dogodkov

Društva delujejo na podlagi Zakona o društvih (ZDru-1), ki v 26. členu določa, da mora biti vodenje poslovnih knjig skladno z računovodskim standardom za društva. Ta posebni računovodski standard je SRS 33, ki določa, da društva neposredno uporabljajo splošne slovenske računovodske standarde (Uvod, Okvir ter SRS od 1 do 17 ter 20 do 23) in dodatno določbe SRS 33.


Društva torej upoštevajo ista računovodska pravila kot vse druge organizacije, poleg tega pa še nekatera posebna, na primer to, da ne knjižijo odloženih terjatev in odloženih obveznosti za davek ali da finančnih naložb ne prevrednotujejo, razen ob oslabitvi ali odpravi njihove oslabitve. Društva lahko uporabljajo tudi nekatere poenostavitve: namesto dvostavnega knjigovodstva lahko upo...

Ogled celotnega članka je na voljo le registriranim uporabnikom. Registriraj se brezplačno