warning: strpos(): Offset not contained in string in /home/iracunovodstvo/themes/iracunovodstvo/block-block-1.tpl.php on line 39.
Članek
Objavljeno: 19.04.2018 - 09:00
Avtor: mag. Rosana Dražnik
Vir: Bilten Unikum

Opravljam nepridobitno dejavnost – ali lahko uveljavljam olajšave?

Zavezanci, ki opravljajo nepridobitno dejavnost, morajo pri ugotavljanju davčne osnove upoštevati posebne določbe. Davek od dohodka pravnih oseb so namreč dolžni plačevati samo od svoje pridobitne dejavnosti, in če te ne opravljajo, davčne obveznosti ni. Vendar se v praksi pogosto pojavljajo vprašanja, kaj dejansko spada v pridobitno in nepridobitno dejavnost ter kdaj lahko uveljavljamo davčne olajšave, če opravljamo obe dejavnosti.


V 9. členu Zakona o davku od dohodka pravnih oseb (ZDDPO-2) je navedeno, da oprostitev plačila davka lahko uveljavlja zavezanec, ki je ustanovljen za opravljanje nepridobitne dejavnosti. V prvem odstavku so našteti zavezanci (zavod, društvo, ustanova, verska skupnost, politična stranka, zbornica, reprezentativni sindikat), ki ne plačajo davka po tem zakonu, če: