warning: strpos(): Offset not contained in string in /home/iracunovodstvo/themes/iracunovodstvo/block-block-1.tpl.php on line 39.
Članek
Objavljeno: 03.05.2018 - 09:00
Avtor: Kristinka Vukovič
Vir: Bilten Unikum

Branje izkaza poslovnega izida

V prejšnji številki smo si ogledali, kaj pomenijo posamezne postavke bilance stanja, to je preseka premoženja podjetja ali druge organizacije na določen trenutek. Iz bilance stanja že lahko izberemo uspešnost poslovanja – če se kapital oziroma lastni viri povečujejo glede na prejšnja leta, je bilo poslovanje uspešno. Prav tako iz bilance stanja razberemo, ali se organizacija vse bolj zadolžuje, ali se ji povečujejo stalna sredstva, finančne naložbe, zaloge, terjatve in podobno.


Z vsem tem si lahko ustvarimo sliko o tem, v katero smer gre delovanje podjetja. Za nadrobnejšo analizo uspešnosti poslovanja pa si moramo ogledati tudi izkaz poslovnega izida. Ta izkaz se izdeluje za določeno časovno obdobje – največkrat za eno leto, v podjetju pa ga seveda lahko pripravljamo tudi pogosteje (za četrtletje, po mesecih). Prikazuje temeljne kategorije prihodkov in od...

Ogled celotnega članka je na voljo le registriranim uporabnikom. Registriraj se brezplačno