warning: strpos(): Offset not contained in string in /home/iracunovodstvo/themes/iracunovodstvo/block-block-1.tpl.php on line 39.
Članek
Objavljeno: 08.08.2017 - 08:51
Avtor: Nina Orehek Ručigaj
Vir: Bilten Unikum

Sprememba pogodbe o zaposlitvi ali sklenitev nove pogodbe?

Delovno razmerje se uredi s pogodbo o zaposlitvi med delodajalcem in delavcem. Če se spremenijo pomembne dejanske ali pravne okoliščine delovnega razmerja, smeta pogodbeni stranki na podlagi Zakona o delovnih razmerjih in ob upoštevanju njegovih omejitev kadarkoli spremeniti pogodbo. Izjemoma na podlagi zakona stranki ne moreta spremeniti že obstoječe pogodbe zgolj z aneksom, temveč morata skleniti povsem novo pogodbo o zaposlitvi.


Zakon o delovnih razmerjih v 49. členu določa, da spremembo pogodbe o zaposlitvi (z aneksom k pogodbi) ali sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi, če tako določa zakon, lahko predlaga katerakoli stranka. Pri tem se pogodba spremeni oziroma nova pogodba velja, če v to privoli tudi nasprotna stranka.

Za aneks (spremembo) k pogodbi in novo pogodbo veljajo enaka pravila glede oblike k...

Ogled celotnega članka je na voljo le registriranim uporabnikom. Registriraj se brezplačno