warning: strpos(): Offset not contained in string in /home/iracunovodstvo/themes/iracunovodstvo/block-block-1.tpl.php on line 39.
Članek
Objavljeno: 13.03.2012 - 11:43
Avtor: Inštitut za računovodstvo

Napoteni delavci/Zagotavljanje dela delavcev drugemu uporabniku

VPRAŠANJE:

Slovensko podjetje se ukvarja z avtoprevozništvom in ima zaposlene voznike tovornih vozil, kateri vozijo njihova tovorna vozila. Občasno bi napotilo svoje voznike na delo v drugo državo EU – Italijo, v drugo podjetje. Med časom napotitve, napotenim delavcem ne bi bila prekinjena pogodba o zaposlitvi s slovenskim podjetjem.

 

Podjetji med seboj skleneta pogodbo o sodelovanju, zaposlenim voznikom pa se uredi na ZZZS obrazec E101 (A1), s katerim se dokazuje da ima zaposleni urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje.

Za obdobje napotitve se napotenim delavcem obračunava in izplačuje plača ki je enaka plači, ki je v veljavi v državi kamor so delavci napoteni, tako da imajo izenačen socialni položaj kot državljani države v katero so napoteni.

 

Vozniki bi vozili tovorna vozila tujega podjetja, navodila za delo in nadzor bi pa bil izveden tako od domačega kot tudi tujega podjetja.

 

Prosim za pojasnilo ali gre v opisanem primeru za napotitev delavcev ali za posredovanje delovne sile. Slovensko podjetje nima koncesije za opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev drugemu uporabniku.


MNENJE:

Iz sporazuma/pogodbe, sklenjenega med slovenskim in italijanskim podjetjem, ki ste nam ga poslali, gre v več odstavkih sklepati, da gre po vsebini za zagotavljanje dela delavcev drugemu uporabniku (za kar pa podjetje nima koncesije), ne pa za napotitev delavcev:

- italijansko podjetje (dislokator) govori o najeti delovni sili,

- dislokator začasno...

Ogled celotnega članka je na voljo le registriranim uporabnikom. Registriraj se brezplačno