warning: strpos(): Offset not contained in string in /home/iracunovodstvo/themes/iracunovodstvo/block-block-1.tpl.php on line 39.
Članek
Objavljeno: 29.08.2017 - 08:31
Avtor: Inštitut za računovodstvo

Cenitev nepremičnine zaradi prodaje med povezanima osebama

VPRAŠANJE:

Podjetje A bo s poplačilom zadnjega obroka leasinga dobilo v last nepremičnino (po leasing pogodbi iz leta 2008), katere polovico bi prodali/prepisali na podjetje B, ki bo plačnik zadnjega obroka leasinga; to bi bil del kupnine, drugi del bi pa zaprli s posojili in terjatvami do A.

 

Prvi družbenik družbe A je mož družbenice B, drugi družbenik družbe A pa brat družbenice B. Sta podjetji lastniško povezani in ali je potrebno naročiti cenitev nepremičnine?

 

Nepremičnino bi prodali z DDV in podali izjavo o DDV na DURS o izbrani opcijski obdavčitvi.


MNENJE:

Davčna osnova za obračun DDV je prejeto plačilo (v denarju, v stvareh ali v storitvah), ki ga je prejel ali ga bo prejel dobavitelj ali izvajalec od kupca, naročnika ali tretje osebe za te dobave, vključno s subvencijami, ki so neposredno povezane s ceno takih dobav, razen če zakon določa drugače (36. člen ZDDV-1).

Tržna cena se v skladu s 36.a ...

Ogled celotnega članka je na voljo le registriranim uporabnikom. Registriraj se brezplačno