warning: strpos(): Offset not contained in string in /home/iracunovodstvo/themes/iracunovodstvo/block-block-1.tpl.php on line 39.
Članek
Objavljeno: 01.06.2018 - 09:00
Avtor: mag. Barbara Guzina
Vir: Bilten Unikum

Najnovejša praksa na področju transfernih cen

Transferne cene na splošno

Transferne cene so cene med povezanimi osebami. Povezane osebe so v vsaki zakonodaji lahko opredeljene drugače, vendar načeloma velja, da so to osebe, pri katerih se zaradi njihove kapitalske ali drugačne povezanosti cene ne oblikujejo nujno na tržni osnovi. Oblikovanje transfernih cen je sicer primarno pomembno s poslovnega vidika – višje cene pomenijo višje prihodke za družbo, ki jih ustvarja, oziroma višje odhodke in s tem nižji dobiček za družbo, ki je prejemnik blaga oziroma storitev. Ker pa družbe znotraj skupine družb iste mednarodne korporacije poslujejo v različnih državah, z različnimi davčnimi sistemi, je pomemben tudi davčni vidik oblikovanja transfernih cen. Višje oziroma nižje transferne cene lahko pomenijo višjo oziroma nižjo obdavčitev v posamezni državi, s tem pa tudi višji oziroma nižji znesek pobranega davka v proračunu posamezne države.


Davčne uprave posameznih držav so ugotovile, da neurejeno področje transfernih cen lahko vodi v prenizke zneske pobranih davkov. Hkrati je področje transfernih cen zanje tudi razmeroma preprost način pridobivanja dodatnih davčnih prihodkov. Transferne cene so namreč relativno ›mehko‹ področje v davčni zakonodaji, včasih bolj umetnost kot eksaktna znanost, kjer bolj kot d...

Ogled celotnega članka je na voljo le registriranim uporabnikom. Registriraj se brezplačno