warning: strpos(): Offset not contained in string in /home/iracunovodstvo/themes/iracunovodstvo/block-block-1.tpl.php on line 39.
Akademija IR

je celoletno in celostno izobraževanje, ki se v obliki 10. mesečnih srečanj izvaja kot Akademija IR "GOSPODARSTVO" v štirih slovenskih krajih: v Ljubljani, Kranju, Celju in Kopru. Program poteka po načelu "iz prakse za prakso" in sledi predvsem dvema ciljema: obnavljanju in tekočem poglabljanju računovodskega in davčnega znanja ter obravnavi tem, ki zajemajo spremembe in novosti v zakonodaji.